Top tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm về phong trào đồng khởi

Câu 1:  Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa vào: A/ 17/1/1961 B/ 11/1/1960 C/ 17/1/1960 D/ 11/7/1960 Câu 2: Phong trào “Đồng khởi” ở Bên Tre nồ ra trong hoàn cảnh nào? A/ Không chịu nổi sự tàn sát và bóc lột của Mĩ – Diệm. B/ Không chịu thua kém nhân dân miền Bắc […]

Read More
Top tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm về sơ cấp cứu

TÀI LIỆU  THI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA LÝ THUYẾT 05 KỸ THUẬT SƠ CẤP CỨU 1/. Trước khi băng bó vết thương ta phải : a/ Đắp gạc lên trên vết thương rồi băng lại b/ Xử lý vết thương, đắp gạc vô trùng rồi băng lại c/ Dùng oxy già rửa, đắp gạc vô […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực

Trắc nghiệm môn Quản trị nguồn nhân lực – Đề số 1 Câu 1. Quản trị nguồn nhân lực nhằm tới các mục tiêu: A. Sử dụng hợp lý lao động B. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức C. Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển D. a, b, c đều […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn Quản trị học

1. Theo Mahoney (1965), chức năng lãnh đạo được nhà quản trị nào sử dụng thời gian nhiều nhất (trên 50%) trong công tác điều hành ? a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp cơ sở. d. Tất cả đều đúng Đáp án: c 2. Theo Mahoney (1965), chức năng tổ chức được nhà […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp

Câu 1: Từ góc độ tái sản xuất xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị Sản xuất của cải vật chất Phân phối của cải vật chất Phân phối và sản xuất của cải vật chất Cả 3 ý trên  Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn Quản trị chiến lược

Question 1: Đặc trưng của giai đoạn giữa của tiến trình phát triển quản trị chiến lược Chọn một câu trả lời   a. Dịch chuyển theo hướng kinh tế học     b. Theo thông lệ. Phân tích tình huống     c. Hướng vào nhu cầu     d. Cấu trúc thị trường […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn Quản trị chất lượng

Nhận định đúng sai và giải thích: CÂU 1: thuật ngữ sản phẩm đơn thuần bao hàm những hàng hóa thực tế mà ta thường thấy ở từng cửa hang  SAI: do sp là kết tinh of lao động, là kết quả của các hoạt động hay quá trình, như vậy sp được tạo ra […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn môi trường và con người

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯỜNG Câu hỏi cơ bản Câu 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong khái niệm “Môi trường bao gồm………………..bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật” A. “các hoàn […]

Read More
Top tài liệu

Trắc nghiệm môn Marketing dịch vụ tài chính

Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất: 1. Marketing mục tiêu phải được tiến hành theo 4 bước lớn. Công việc nào được nêu dưới đây không phải là một trong các bước đó. a. Định vị thị trường. b. Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục […]

Read More