Điện dung của tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản tụ của nó. Điện dung có đơn vị là Fara. 100nF bằng 10-7 F.

Câu hỏi: 100nF bằng bao nhiêu fara

A. 10-3 F.

B. 10-6 F.

C. 10-7 F.

D. 10-12 F.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. 10-7 F.

100nF bằng 10-7 F.

Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án C

Điện dung của tụ điện có đơn vị chức năng là Fara và được ký hiệu là F. Fara chính là điện dung của tụ điện mà khi ta đặt giữa 2 bản tụ hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C. 1 Fara có trị số rất lớn. Chính thế cho nên, người ta thường sử dụng những đơn vị chức năng nhỏ hơn cho những việc làm trong thực tiễn.

Điện dung của tụ điện được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó theo công thức như sau:

100nF bằng bao nhiêu fara (ảnh 2)Trong đó:

C là ký hiệu điện dung của tụ điện ( F ) .

q là điện tích của tụ điện .

U là ký hiệu của hiệu điện thế giữa 2 bản tụ ( V ) .

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng:

100nF bằng bao nhiêu fara (ảnh 3)

Trong đó:

d là khoảng cách giữa 2 bản tụ hoặc chiều dày của lớp cách điện, đơn vị chức năng là m .

S là diện tích quy hoạnh bản tụ, đơn vị chức năng là mét vuông .

ε là hằng số điện môi của môi trường tự nhiên cách điện giữa 2 bản tụ .

Với S là phần diện tích đối diện giữa 2 bản tụ.

Ta có:

1 microfarad (μF) = 1.10–6 (F)

1 nanofarad (nF) = 1.10–9 (F)

1 picofarad (pF) = 1.10–12 (F)

Vậy, 100 nF = 10-7 F.

Chọn đáp án C là đáp án đúng.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về điện dung

Câu 1: Tụ điện có điện dung C1 = 2µF được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Tụ điện có điện dung C2 = 1µF được tích điện ở hiệu điện thế 15V . Sau đó ngắt hai tụ điện ra khỏi nguồn điện và mắc các bản cùng dấu của hai tụ với nhau. Điện tích của mỗi tụ sau khi nối là:

A. Q’1=2,6C; Q’2=1,3C

B. Q’1=2,6.10-5C; Q’2=1,3.10-5C

C. Q’1=2,4.10-5C; Q’2=1,5.10-5C

D. Q’1=2,4C; Q’2=1,5C

Đáp án:  A

Câu 2: Giá trị điện dung của tụ xoay thay đổi là do

A. Thay đổi điện môi trong lòng tụ.

B. Thay đổi phần diện tích đối nhau giữa các bản tụ.

C. Thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ.

D. Thay đổi chất liệu làm các bản tụ.

Đáp án: B

Câu 3: Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 (μF), C2 = 0,6 (μF) ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 (V) thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 (C). Hiệu điện thế của nguồn điện là:

A. U = 75 (V)

B. U = 50 (V)

C. U = 7,5.10-5(V)

D. U = 5.10-4(V)

Đáp án: B

Câu 4: Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

A. 2.10-6C.

B. 16.10-6C.

C. 4.10-6C.

D. 8.10-6C.

Đáp án: D

Câu 5: Một tụ điện có điện dung C = 6 (μF) được mắc vào nguồn điện 100 (V). Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi kể từ khi bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là:

A. 0,3 (mJ)

B. 30 (kJ)

C. 30 (mJ)

D. 3.104(J)

Đáp án: C

 

Trên đây Toptailieu vừa giúp bạn trả lời câu hỏi 100nF bằng bao nhiêu fara. Bài viết đã giải thích chi tiết và kèm theo các câu hỏi về điện dung. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.