Tập đọc nhạc số 2 lớp 7

Tập đọc nhạc số 2 lớp 7

1. Lời bài hát Ánh trăng Nhìn bầu trời trăng sáng soi cùng chúng em vui đùa Trăng trung thu trăng hòa bình sáng lung linh ánh vàng. Tùng tùng tùng tiếng trống vang nhịp múa ca tưng bừng 2. Đọc nhạc Đô đô đô rê mi rê Đô mi rê rê đô Rê rê […]

Read More