Top tài liệu

Mẫu bài dự thi báo cáo viên giỏi về nghị quyết đại hội đảng 2021

NỘI DUNG BÁO CÁO

TT NỘI DUNG

GHI CHÚ

1 Kính thưa các đồng chí

Có lẽ cũng đã khá lâu rồi trước những diễn biến của dịch covid 19, hôm nay tôi mới lại có có hội được đứng đây để gặp gỡ và được trao đổi với các bác các đồng chí.

Trước hết cho phép tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo địa phương, các bác các đồng chí tham dự hội nghị lời kính chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng, chúc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận ta luôn đoàn kết nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp…

Hình ảnh chiếu thông tin cá nhân
Thưa toàn thể các bác, các đồng chí, như chúng ta đã biết đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng ta diễn ra từ ngày 25/1-1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công rất tốt đẹp, đó là điều mà chúng ta phải tiếp tục khẳng định với nhau và đại hội của chúng ta thành công trên cả 3 phương diện Hình ảnh về Đại hội
thứ nhất đó là công tác xây dựng văn kiện, xin thưa với các bác các đồng chí So với Đại hội XII, số lượng các văn kiện được Đại hội XIII thảo luận và thông qua thì nhiều hơn, phạm vi thì rộng hơn, nội dung thì phong phú, toàn diện, và sâu sắc hơn. Đặc biệt, ngoài Báo cáo chính trị, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, thì Ban Chấp hành Trung ương khóa XII còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII mà rất ít nhiệm kỳ trước có báo cáo này.thì đó là thành công thứ nhất về công tác xây dựng văn kiện Hình ảnh đại hội, các hội nghị thảo luận, lấy ý kiến về văn kiện….
cái thứ 2 đó là thành công về công tác nhân sự công tác nhân sự đại hội 13 đã nhận được sự thống nhất cao, do đó, Đại hội đã bầu một lần là đủ số lượng, với số phiếu tập trung cao. Tất cả các nhân sự thuộc “trường hợp đặc biệt” được Trung ương khóa XII giới thiệu cũng đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Điều này đã giúp Đại hội hoàn thành sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch trong đó đại hội đã bầu 200 đồng chí vào BCH trung ương bao gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. BCH TƯ đã bầu 18 đồng chí vào bộ chính trị 5 đồng chí tham gia ban bí thư, 19 đồng chí tham gia uỷ ban kiểm tra trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư BCH TƯ khoá 12 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH TƯ khoá 13, đây là thành công rất lớn đối với công tác nhân sự của đại hội 13 thể hiện sự ođàn kết thống nhất của trung ương đồng thời cũng thể hiện sự sự tin tưởng kỳ vọng của cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân đối với đại hội

Và như các bác các đồng chí biết, ngay sau đại hội 13 thì công tác nhân sự cũng tiếp tục được củng cố kiện toàn đảm bảo hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của trung ương, Bộ chính trị cũng đã phân công nhiệm vụ tới các uỷ viên bộ chính trị, uỷ viên ban bí thư, và kỳ họp thứ 11 quốc hội khoá 14 cũng đã tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chú tịch nước, Thủ tướng chính phủ, rồi các phó chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch nước, các phó thủ tướng và lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương cũng như địa phương.

Rất vui mừng đối với Đảng bộ thành phố chúng ta đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Quốc hội, chủ tịch hội dbầu cử quốc gia đó là thành công về công tác nhân sự

Các hình ảnh liên quan
Cái thứ 3 đó là thành công trong các khâu tổ chức đại hội: bài bản, chặt chẽ đúng theo quy định đó là những cái thành công của đại hội mà tôi xin phép được điểm lại
Về nội dung buổi sáng ngày hôm nay, ban tổ chức có thống nhất, tôi sẽ trao đổi thông tin tới các bác các đồng chí những nội dung cốt lõi nổi bật trong văn kiện đại hội 13 của đảng, với thời lượng cho phép tôi cũng xin phép đi sâu, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của đại hội để các bác các đồng chí chúng ta nắm bắt làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, các nội dung khác các bác các đồng chí tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu qua các phương tiện thông tin, và qua tài liệu.
Trước hết tôi đi vào các mục tiêu trong đó có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

Để đạt những mục tiêu như vậy, thì chúng ta cần phải xác định được nhiệm vụ cụ thể và tạo ra những đột phá toàn diện như thế nào

Thưa các đồng chí

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Hà Nội của chúng ta thì các bác các đồng chí biết rồi, sắp tới thì chúng ta sẽ thực hiện thí điểm mô hình hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố với việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp phường thuộc các quận và Thị xã trên địa bàn, và ngay trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chúng ta đã không tổ chức bầu cử hội đồng nhân dân đối với các phường trên địa bàn thành phố. Căn cứ các quy định nghị định hướng dẫn thực hiện nghị quyết 97 thì trong thời tới chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các bước đặc biệt liên quan tới tổ chức, đến nhân sự, công tác cán bộ.. rồi vai trò giám sát của MTTQ các đoàn thể nhân dân sau khi không còn Hội đồng nhân dân cấp phường…. như thế nào thì chúng ta sẽ từng bước triển khai thực hiện. Rồi 1 nội dung nữa mà chúng ta đã làm đó là việc triển thực hiện đề án 21 của Thành uỷ Hà Nội về sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Qua việc triển khai đề án, ban đầu toàn thành phố có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Dự kiến sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, thành phố sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách, giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí.

Thực tế thực hiện thí điểm tại một số quận huyện thì đã cho thấy hiệu quả rất tốt……

Thì đó là cái ý thứ nhất, thứ 2 đó là

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Nội dung này đã được thực hiện rất bài bản toàn diện trong nhiệm kỳ khoá 12 của Đảng Theo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu.

Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Và một nội dung nữa đó là tiếp tục đây mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hoá trong nội bộ để góp phần

Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó

của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đó là nhiệm vụ thứ nhất

Hai là: Tập trung kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID-19 cho cộng đồng;

Nội dung kết quả đợt dịch thứ 4

phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững;

Nội dung chuyển đổi số quốc gia…

hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Lấy hiến pháp là đạo luật gốc để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung hệ thống pháp luật sao cho hài hoà, đồng bộ tạo đột phá phát triển đất nước trên cơ sở giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam…. Thì đó là nội dung nhiệm vụ thứ 2

Ba là: Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đây cũng là một nội dung vô cùng quan trong trong nhiệm kỳ khoá 13 đặc biệt là những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng an ninh, đầu tư cho quốc phòng an ninh là đầu tư cho sự phát triển bền vững và ngược lại quốc phòng an ninh phát triển là một trong những điều kiện đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đất nước

Thì đây là nội dung nhiệm vụ thứ 3, còn sâu hơn riêng đối với nội dung những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng an ninh chúng ta ít nhất phải ngồi với nhau nghiên cứu 2 ngày mới cơ bản đầy đủ được những nội dung này

Về nội dung thứ 4

Bốn là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Nội dung này liên quan tới việc thực hiện các chính sách và an sinh xã hội

 

 

Năm là: Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị – xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn cũng đã chứng minh, thời nào cũng vậy , ý chí, tinh thần dân tộc ta mỗi khi đất nước có những sự kiện, có những biến cố thì chúng ta lại thấy tinh thần dân tộc trỗi dậy 1 cách mãnh liệt, rất là tự hào,….. các bác các đồng chí có thể thấy đây là những hình ảnh là tinh thần dân tộc, là nghĩa đồng bào, mỗi khai đất nước có những sự kiện, có những biến cố, chúng ta lại thấy 2 chữ đồng bào thiêng liêng đến nhường nào

– Đây là hình ảnh cổ động viên và nhân dân ùa ra đường đón chào đổi tuyển bóng đá nam trở về nước, màu cờ Tổ quốc rợp một tuyến đường

– Còn đây là hình ảnh của trận lũ tại miền trung vừa qua chúng ta tổn thất rất nặng nề về người và của

– Rồi việc chung tay về tuyến đầu phòng dịch, đó là nghĩa đồng bào

– Rất xúc động thưa các bác các đồng chí

– Cá nhân tôi mỗi lần thấy những hình ảnh này thì cũng vô cùng xúc động bởi tình đoàn kết dân tộc, bởi 2 chữ đồng bào

Và có lẽ nếu như tình hình dịch covid 19 ở nước ta được kiểm soát chặt chẽ, từ giờ đến cuối năm chúng ta sẽ còn được chứng kiến những hình ảnh của tinh thần dân tộc tại Sea game 31 được tổ chức tại Việt Nam

Sáu là: Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

Nội dung này cũng có những ý liên quan tới những hình ảnh mà các bác các đồng chí vừa được thấy trên màn hình, đó là lỹ lụt thiên tai

Thì đó là 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mà đảng ta xác định, và để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ đó thì chúng ta có 3 đột phá chiến lược

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *