Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại mô đun 2

Hãy liệt kê 3 cách khác nhau mà Thầy/Cô tạo cơ hội cho học sinh truyền đạt ý tưởng

  • Cách 1: Em nghĩ về vấn đề này như thế nào ?
  • Cách 2: Để thực hiện được vấn đề này chúng ta cần phải làm gì?
  • Cách 3: Kết quả của vấn đề này giúp ta rút ra bài học gì?

Hãy giải thích ngắn gọn những thế mạnh chính của Thầy/Cô khi giao tiếp với học sinh

Bản thân luôn đặt ra những tình huống có liên quan đến kiến thức vừa học giúp các em bày tỏ ý kiến qua đó kiểm tra kết quả học tập của các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.