Bài tập về giao tiếp mô đun 2

3 lý do khác nhau mà học sinh trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

  • Lý do 1: Giao tiếp để nắm về hoàn cảnh gia đình học sinh
  • Lý do 2: Giao tiếp để nắm về sở thích, đam mê của học sinh
  • Lý do 3: Giao tiếp để nắm về khả năng tiếp thu kiến thức học sinh

Hãy nêu 3 lợi ích của việc Giáo viên và Học sinh giao tiếp tốt với nhau

  • Lợi ích 1: Nắm được hoàn cảnh gia đình học sinh để có điều kiện động viên, giúp đỡ học sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục khi cần thiết…
  • Lợi ích 2: Nắm về sở thích, đam mê của học sinh để kịp thời bồi dưỡng những năng khiếu vốn có của các em.
  • Lợi ích 3: Nắm về khả năng tiếp thu kiến thức học sinh để biết cách điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.