1) Khổ giấy A4 có kích thước

A)297 x 210

B)298 x 201

C)420 x 297

D)841 x 594

2) Dòng trạng thái Status Bar nằm ở phía dưới cùng của cửa sổ AutoCAD, nó có chức năng: A) Hiển thị các trạng thái của AutoCAD (Snap, Grid,…)

B) Hiển thị các lệnh sử dụng trong quá trình vẽ

C) Hiển thị tọa độ con trỏ chuột

D) Tất cả các ý trên

3) Để xác định tỉ lệ và kích thước bản vẽ ta sử dụng lệnh

A) MVSETUP

B) SETUP

C) PAGESETUP

D) FORMAT

 4) Để định giới hạn của bản vẽ, ta dùng lệnh

A) LIMITS

B) MVSETUP

C) MAXIMIZE

D) MINIMIZE

5) Tắt/Mở lệnh SNAP ta nhấn phím

A) F10

B) F7

C) F11

D) F9

6) Nhập tọa độ tuyệt đối theo dạng

A) x, y

B) D < a

C) @ x, y

D) @ D < a

7) Biểu tượng Autocad khi đi phỏng vấn có công dụng

A) giúp quan sát đối tượng trên vùng vẽ một dễ dàng hơn, kích thước của đối tượng vẫn được giữ nguyên

B) giúp quan sát đối tượng trên vùng vẽ một dễ dàng hơn, kích thước của đối tượng thay đổi theo lệnh Zoom

C) Phóng to đối tượng

D) Thu nhỏ đối tượng

8) Lệnh ERASE dùng để

A) Xóa một phần đối tượng được chọn

B) Xóa một phần hoặc toàn bộ đối tượng được chọn

C) Di chuyển đối tượng được chọn

D) Xóa toàn bộ đối tượng được chọn

9) Biểu tượng Autocad khi đi phỏng vấn (ảnh 2) có tên gọi

A) Endpoint.

B) Line.

C) Draw.

D) Rectangle.

10) Khi thực hiện lệnh Rectangle… nếu ta chọn Chamfer có nghĩa là:

A) Vát 4 góc hình chữ nhật.

B) Định độ rộng nét của hình chữ nhật.

C) Bo tròn 4 góc hình chữ nhật

D) Định độ dày của hình chữ nhật

11) Khi thực hiện lệnh Circle… nếu ta chọn 3P có nghĩa là

A) Vẽ đường tròn đi qua điểm đầu và điểm cuối của đường kính

B) Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm

C) Vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đối tượng

D) Vẽ đường tròn cắt 3 đối tượng

12) Vẽ đường tròn qua 3 điểm. Vào menu DrawCircle chọn

A) 3 point

B) Center, Radius

C) 3 points

D) Tangent, Tangent, Radius

13) Lệnh Polygon có công dụng

A) Vẽ hình đa giác đều

B) Vẽ hình đa giác

C) Vẽ hình lục giác

D) Vẽ hình ngũ giác

14) Biểu tượng Autocad khi đi phỏng vấn (ảnh 3) có công dụng

A) Vẽ đoạn thẳng

B) Vẽ đa tuyến là 1 đối tượng đồng nhất

C) Vẽ cung tròn

D) Vẽ đoạn thẳng tiếp xúc đường tròn

15) Vẽ cung đi qua 3 điểm. Vào menu DrawArc chọn

A) 3 Point

B) Start, Center, End

C) Start, Center, Angle

D) Start, End, Radius

16) Vẽ cung tròn với điểm đầu, điểm cuối và góc ở tâm. Vào menu DrawArc chọn

A) Start, End, Radius

B) Start, Center, Length

C) Start, End, Angle

D) Center, Start, End

17) Muốn bật/tắt thuộc tính truy bắt điểm trên đối tượng dùng phím:

A) F3

B) F8

C) F9

D) F10

18) Chọn điểm giữa của Line hoặc Arc; sử dụng phương thức bắt điểm nào sau đây:

Autocad khi đi phỏng vấn (ảnh 4)

19) Chọn các điểm 1/4 cung của Circle, Ellipse hoặc Arc; sử dụng phương thức bắt điểm nào sau đây:

Autocad khi đi phỏng vấn (ảnh 5)

20) Ghi kích thước đoạn nghiêng; vào menu Dimension, chọn

A) Linear

B) Radius

C) Diameter

D) Aligned

21) Để nhập tọa độ trong autocad ta dùng phương pháp:

A) Toạ độ cực

B) Toạn độ Đề- các

C) Cả 2 đáp án A,B đều đúng

D) Cả 2 đáp án A,B đều sai

22) Để đo diện tích ta dùng lệnh:

A) Area

B) Array

C) Align

D) Appload

23) Để tạo các dường thẳng song song ta dùng lệnh:

A) Mline

B) Mirror

C) Mtext

D) Mview

24) Để mở hộp thoại tạo và thiets lập kiểu chữ ta dùng lệnh tắt:

A) MT

B) ST

C) DT

D) LT

25) Phím nào có thể thoát hết các lệnh đang thao tác? 

A. ESC

B. END

C. HOME

D. SPACE

26) Để vát góc ta dùng lệnh: 

A) F (enter)

B) H (enter)

C) CHA(enter)

D) Một đáp án khác

27) Lệnh Break được dùng để: 

A) Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao

B) Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm chọn

C) Tạo khối các đối tượng được chọn

D) Sao chép phần đối tượng được chọn

28) Trong hộp thoạt Text Style, muốn tạo một kiểu chữ mới ta nhấn vào: 

A) Set Current

B) Delete

C) Apply

D) Đáp án khác

29) Lệnh xoay đối tượng là: 

A) RO (enter)

B) E (enter)

C) CO (enter)

D) Một phương án khác

30) Công dụng của lệnh Pan: 

A) Thu nhỏ đối tượng trên màn ảnh xuống

B) Phóng to đối tượng trên màn ảnh lên để xem rõ các chi tiết

C) Di chuyển màn, giúp ta xem những chi tiết của đối tượng nằm ngoài phạm vi thể hiện của màn hình

D) Phục hồi hình ảnh của lệnh Zoom trước đó

31) Để hiển thị hộp thoại điều khiển các tham chiếu ngoại vào file bản vẽ (link chèn bản vẽ khác vào một bản vẽ), ta dùng lệnh: 

A) Xref

B) Xline

C) Xclip

D) Xbind

32) Hiện danh sách các chế độ truy bắt điểm tạm trú, ta dùng tổ hợp phím: 

A) Ctrl+ Shift+ Chuột phải

B) Ctrl+ Shift+ Chuột trái

C) Shift+ Chuột trái

D) Shift+ Chuột phải

33) Phím F7 dùng để: 

A) Tắt/Mở chế độ truy bắt điểm (Osnap)

B) Tắt/Mở chế độ hiển thị lưới điểm

C) Gọi danh sách các chế độ truy bắt điểm tạm trú

D) Tắt/Mở chế độ Orthor

34) Để thực hiện in 1 bản vẽ ta sử dụng tổ hợp phím: 

A) Ctrl+ Q

B) Ctrl+ N

C) Ctrl+ A

D) Ctrl+ P

35) Để phá khối trong AutoCad, ta dùng lệnh: 

A) Extend

B) Explode

C) Extrim

D) Đáp án khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.