Bài test phỏng vấn Kế toán có đáp án

* Các dạng bài test kế toán khi phỏng vấn:

+ Bài test tiếng anh

+ Bài test nghiệp vụ kế toán

+ Một số bài tập kế toán tài chính trong phỏng vấn

+ Bài test Lý thuyết kế toán

+ Bài test trắc nghiệm kế toán

+ Bài test trả lời trực tiếp

* Bài test Lý thuyết kế toán – Mẫu số 1

1. Theo bạn công việc của một kế toán viên là gì? 

– Cần biết một số hồ sơ quan trọng của công ty như:

+ Báo cáo tài chính (CĐKT/ KQKD/ LCTT/ TMBCTC) năm

+ Sổ sách kế toán (sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ kho, nhập xuất tồn, bảng lương…)

+ Tờ khai thuế tháng (12 tháng), Tờ khai quý (4 quý),

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Chứng từ kế toán:

+ Hóa đơn đầu vào, đầu (bản gốc)

+ Hồ sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa…

+ Phiếu thu, chi, nhập, xuất…

+ Chứng từ ngân hàng…

– Lập và lưu trữ chứng từ một cách đầy đủ, chính xác.

– Sắp xếp chứng từ khoa học.

– Kế toán thanh toán:

+ Kiểm soát và theo dõi công nợ với nhà cung cấp và khách hàng

+ Lập kế hoạch và báo cáo nguồn tiền thực tế phát sinh theo yêu cầu

– Kế toán nội bộ:

+ Vào sổ quỹ tiền mặt

+ Đối chiếu sổ sách của kế toán và thủ quỹ

+ Kiểm kê quỹ tiền mặt thực tế theo định kỳ và đột xuất

+ Theo dõi doanh thu hàng tháng

– Kế toán ngân hàng:

+ Mở tài khoản mới cho công ty và các nhân viên mới của công ty tại các ngân hàng

+ Theo dõi các giao dịch của các tài khoản thông qua sổ phụ ngân hàng hàng tháng và chứng từ kèm theo

+ Lập hồ sơ vay vốn

+ Làm thủ tục mua ngoại tệ, thanh toán quốc tế cho những đơn đặt hàng ngoại

– Kế toán thuế:

+ Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý cũng như tất cả các loại báo báo phải gửi lên cơ quan thuế

+ Lập chứng từ, vào sổ kế toán

+ Lập BCTC, quyết toán thuế cuối năm

+ Làm các công việc liên quan đến BHXH

==> Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán viên:

– Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán

– Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành;

– Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm với sự kiểm soát của kế toán trưởng.

– Giao dịch với ngân hàng: lấy sổ phụ

– Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phụ lục hợp đồng và theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của kế toán trưởng

– Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, soạn Hợp đồng và bảng báo giá cho khách hàng, làm bảng lương, làm BHXH., làm HĐ công nhân, giao dịch ngân hàng

– Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.

– Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả.

– Lập báo cáo thuế, hiểu biết vế kế toán thuế, báo cáo thống kê.

– Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

2. Hãy nêu khái quát công tác kế toán của DN ? 

– Kế toán Vốn bằng tiền

– Đầu tư ngắn hạn, dài hạn

– Các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng

– Kế toán vật tư hàng hóa

– Kế toán TSCĐ

– Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

– Kế toán CPSX, tính giá thành SP

– Kế toán bán hàng

– Xác định kết quả kinh doanh

– Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

3. Hiện nay có bao nhiêu chuẩn mực kế toán đang được áp dụng?

Có 26 chuẩn mực:

Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực 6: Thuê tài ản

Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

Chuẩn mực 9: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Chuẩn mực 10: Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực 11: Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực 12: Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực 13: Chi phí đi vay

Chuẩn mực 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực 15: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

Chuẩn mực 16: Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực 17: Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực 18: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực 19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực 20: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực 21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con

Chuẩn mực 22: Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực 23: Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực 24: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực 25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực 26: Lãi trên cổ phiếu.

4. Đức tính quan trọng nhất khi làm kế toán là gì?

– Tính cẩn thận – quan trọng nhất

– Tính chính xác, tỉ mỉ

– Chăm chỉ, cẩn thận

– Năng động, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức

– Lập kế hoạch trong công việc

– Ngăn nắp, gọn gàng

– Khả năng về diễn đạt, trình bày

– Chịu đựng áp lực công việc

– Có năng lực chuyên môn

– Kỹ năng về máy tính

– Ham học hỏi

5. Bạn có quyền hạn và trách nhiệm gì trong công việc của mình?

– Trách nhiệm:

+ Lập đầy đủ, lưu trữ bảo quản các hồ sơ sổ sách kế toán, các báo các kế toán và quyết toán của đơn vị theo đúng chế độ hiện hành, đản bảo sự hợp lệ của hệ thống chứng thu chi.

+ Hạch toán đầy đủ, đúng các nghiệp vụ phát sinh của công ty do cấp trên giao.

+ Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về những số liệu báo cáo.

+ Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả hoạt động tài chính của công ty.

– Quyền hạn:

+ Yêu cầu các chứng từ, hóa đơn liên quan đến phần hành của mình kịp thời gian quy định từ các đầu mối liên quan

+ Được hưởng những quyền lợi của 1 nhân viên

+ Làm việc dưới sự điều hành, giám sát của ban giám đốc.

+ Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan chuyển đầy đủ kịp thời những báo cáo, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán.

+ Kế toán không được lập, kí duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không được sự đồng ý của ban lãnh đạo hoặc không phù hợp với quy định hiện hành.

5. Nếu được nhận vào một công ty chỉ có bạn làm kế toán thì bạn sẽ tổ chức công việc kế toán của công ty như thế nào?

Công việc của một kế toán “Tổng hợp” bao gồm:

– Nhập dữ liệu

– Lên sổ sách

– Lập các báo cáo: Thuế, nội bộ, BCTC

– Quyết toán thuế

– Giao dịch với ngân hàng

Ngoài ra, tôi còn giao dịch, tạo quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng và nhà cung cấp nếu công ty yêu cầu.

6. Bạn có biết sử dụng phần mềm kế toán nào không?

Nếu công ty không sử dụng phần mềm kế toán thì bạn có đủ khả năng làm toàn bộ hệ thống sổ sách trên Excel không? Và như vậy bạn sẽ bắt đầu công việc gì đầu tiên.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng bài test kế toán khi đi phỏng vấn

Ngoài sử dụng phần mềm kế toán Misa, tôi có khả năng sử dụng thành thạo Excel nên tôi hoàn toàn tự tin là mình có đủ khả năng làm sổ sách trên Excel, cũng như cách tạo lập hệ thống sổ sách, chứng từ.

7. Nếu số liệu kế toán do bạn làm sai có ảnh hưởng đến kết quả lời, lỗ của công ty thì bạn chịu trách nhiệm như thế nào?

– Trường hợp đã lên thành BCTC nhưng chưa nộp cho các cơ quan chức năng liên quan kế toán viên vẫn có thể yêu cầu điều chỉnh lại số liệu kế toán.

– Trường hợp ảnh hưởng với số tiền lớn thì kế toán viên đó sẽ chịu trách nhiệm trong quyền hạn của mình, vì khi hoàn thành số liệu, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng là người rà soát cuối cùng

Hơn nữa, việc có sai sót là điêu không thể tránh khỏi trong công tác kế toán. Việc hạn chế được những sai sót đó qua tính cẩn thận, khả năng rà soát là cần thiết.

8. Bạn thích làm kế toán bằng phần mềm kế toán hay bằng excel?

Đây là một trong những câu hỏi thú vị và thường được các nhà tuyển dụng để ý đến. Vì nó có thể đánh giá một ứng viên qua nhiều khía cạnh, như là kiến thức về phần mềm kế toán, về excel, khả năng phân tích, tư duy…

Dưới đây là một vài gợi ý ngắn gọn giúp bạn có thể tự tin trả lời tốt câu hỏi trên:

– Đặc điểm của việc sử dụng phần mềm kế toán (kế toán máy): giúp bạn giảm thiểu tối đa các công việc bằng tay không cần nhiều tư duy nhưng tốn thời gian. Nó còn giúp bạn lưu trữ lượng lớn thông tin kế toán mà nếu xử lý bằng các hình thức khác sẽ rất tốn thời gian.

– Ngược lại, có một vài nhược điểm khi sử dụng phần mềm kế toán: vì là một phần mềm viết sẵn nên đôi lúc không đáp ứng được các yêu cầu của kế toán viên, của nhà quản trị.Và câu trả lời nên dùng ở đây có lẽ là “tôi thích dùng kết hợp cả hai phương pháp trên để phục vụ tốt nhất công việc của mình“

9. Nghề kế toán giúp gì bạn trong cuộc sống?

Nghề kế toán trước tiên giúp tôi có thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, bên cạnh đó nó giúp tôi quản lý việc chi tiêu cá nhân tốt hơn và giúp tôi tư duy khá tốt về các con số.

* Bài test Lý thuyết kế toán – Mẫu số 2

1. Bạn vui lòng giới thiệu về bản thân và kinh nghiệm làm việc.

Đây là câu đơn giản nhưng hầu hết nhà tuyển dụng nào cũng hỏi, mục đích là để kiểm chứng lại độ xác thực của 1 số điểm trong CV của bạn mà thôi. Với câu hỏi này, bạn chỉ nói nhanh về ngành học của bạn và các công ty bạn đã làm việc, cố gắng nhấn mạnh những kinh nghiệm có liên quan đến vị trí đang phỏng vấn, tuyệt đối không nói về đời sống cá nhân như sở thích…
90% các cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu bằng câu này. Hãy chậm rãi, từ tốn và rành mạch kể về các thông tin bản thân, học vấn và sơ qua các kinh nghiệm có được. Nếu bạn đã từng trải qua 1 số công việc thực tế mà bạn rất tâm đắc về nó, thì đây là sẽ cơ hội rất tốt cho các bạn lái nhà tuyển dụng hỏi sang câu thứ 2 để ghi điểm bằng cách:
>>> Hãy kể kỹ hơn 1 chút hoặc hướng sự chú ý của nhà tuyển dụng đến 1 công việc nào đó mà bạn đã chuẩn bị rất kỹ. Ví dụ: “…trong đó em đã từng làm công việc A, mới có 1 năm thôi những em đã học được abc xyz” hoặc “…trong đó việc A rất có ý nghĩa với em vì…” hoặc “…công việc này giúp em rất nhiều vì…”.
Điều này sẽ gây tò mò cho nhà tuyển dụng và tỷ lệ nhà tuyển dụng hỏi tiếp về công việc đó là rất lớn. Lúc đó bạn đã lái nhà tuyển dụng thành công và chỉ việc ghi điểm thôi.

2. Tại sao bạn lại muốn làm việc này?

Câu này tương đương với câu “Bạn có nghĩ bạn hợp với công việc không?”. Hãy kể ra những điểm tương đồng giữa tính cách, kinh nghiệm, kỹ năng của bạn với tiêu chí của công việc đó. Đừng có nói theo kiểu 100 người giống nhau như là: “Em thích môi trường chuyên nghiệp”, “Em thích môi trường năng động như Công ty”….Đây là những câu trả lời không có sự khác biệt và ấn tượng, thậm chí là dập khuôn máy móc.
Hãy trả lời rằng, Bạn thích công việc đó vì nó mang lại cho bạn cái gì? Niềm vui trong công việc hay trí thức hay cơ hội mở rộng quan hệ…v.v.v.v. và bạn có những kỹ năng, kinh nghiệm hoặc tâm huyết của bạn dành cho công việc đó như thế nào?

3. Tại sao bạn lại nghỉ việc ở công ty cũ ?

Đây là 1 câu khó và nếu các bạn không khéo thì trả lời kiểu gì cũng bị bất lợi. Giả sử các bạn nói nghỉ bởi vì Công ty cũ làm bạn không hài lòng hay bạn không ưa các đồng nghiệp…thì rõ ràng bạn đã tự kéo áo cho người khác xem lưng. Còn nếu bạn khen Công ty cũ thì sẽ bị nhà tuyển dụng hỏi lại là “Vậy thích thế sao em còn nghỉ để xin vào đây?”.

>>> Tốt nhất là: Hãy kể 1 chút về Công ty cũ và tỏ ý biết ơn những trải nghiệm, bài học mà các đồng nghiệp và sếp cũ đã mang lại cho bạn. Sau đó hãy nhấn mạnh rằng, công việc ứng tuyển đây là công việc bạn yêu thích và cơ hội đã đến với bạn, bạn không thể không chớp lấy. Cách trả lời này hòa hợp cả 2 tiêu chí là tôn trọng người cũ và tôn vinh người mới.
Tuy nhiên, cách trả lời trên sẽ không hợp lý nếu tính chất công việc cũ và mới của các bạn là giống y hệt nhau chỉ khác mỗi Công ty. Trường hợp này hãy xác định rõ quy mô của 2 tổ chức.
Nếu đơn vị cũ của bạn nhỏ hơn thì hãy tỏ ý rằng bạn muốn thử thách lớn hơn tại công ty lớn. Nếu đơn vị cũ của bạn lớn hơn thì hãy tỏ ý rằng bạn muốn áp dụng kinh nghiệm tại 1 tổ chức lớn sang 1 tổ chức nhỏ để tăng sự hiệu quả.

Hay: Vì sao bạn muốn chuyển việc?

Nếu bạn đã đi làm thì câu này 99% nhà tuyển dụng sẽ tò mò muốn biết lý do tại sao bạn quyết định nhảy việc. Đây không phải là câu hỏi đơn giản vì chỉ cần không khéo léo, bạn có thể dễ dàng bị mất điểm trước nhà tuyển dụng.. Nếu bạn qua một công ty lơn hơn hay vị trí cao hơn thì hãy trả lời “phát triển nghề nghiệp”, nếu bạn về gần nhà hơn thì “cho gần nhà”, bí quá thì hãy nói “thay đổi môi trường”, tuyệt đối không chê công ty cũ, tránh phàn nàn về mức lương, chán công việc, mâu thuẩn với sếp, khó thăng tiến… Nếu bạn biết lý do nào hay hơn thì comment bên dưới cho mình nhé

4. Điểm mạnh của bạn là gì ?

Câu này là Định vị bản thân bạn đang ở đâu và Tại sao chúng tôi phải thuê bạn. Điều này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn có chuẩn bị trước và ghi vào trong CV. Hãy kể những thành tích, kinh nghiệm và kỹ năng tốt nhất mà bạn có. Hãy nói về 2 loại Điểm Mạnh bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Tất nhiên, những điểm mạnh này phải có liên quan đến công việc ứng tuyển và chỉ nói điểm mà bạn tự tin nhất, đồng thời khẳng định rằng mình làm điều đó tốt.

5. Điểm yếu của bạn là gì ạ?

Tương tự như trên, bạn cần chuẩn bị trước phần này. Nếu như chuẩn bị tốt thì đây sẽ là phần mà bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng. Hãy thành thật kể ra những điều mà mình còn yếu và để ghi điểm hãy kể lại quá trình mà bạn nhận ra điểm yếu đó, quá trình mà bạn đã cố gắng để khắc phục nó và những kết quả mà bạn đã đạt được.
Điều này sẽ gây ấn tượng khá tốt với nhà tuyển dụng , vì bạn đã thể hiện được bạn là người biết mình biết ta, biết nhận thức được đâu là điểm yếu của mình và có ý thức khắc phục sửa chữa.

6. Sau 5 năm nữa bạn sẽ làm gì ở công ty?

Tương tự câu Mục đích công việc của bạn là gì? Nhưng câu này phải trả lời cụ thể hơn. Tuyệt đối không trả lời theo kiểu: “Em hứa sẽ cố gắng…”, “Em sẽ cố gắng học hỏi…”, “Em hy vọng….”. Đó không phải là điều mà nhà tuyển dụng cần. Họ cần một người có mục tiêu rõ ràng, có tham vọng và chí tiến thủ chứ không cần 1 người học việc.
Tất nhiên cũng đừng có ngông cuồng tuyên bố rằng em sẽ làm sếp vì nói thế chẳng khác nào bạn nói thẳng vào mặt sếp bạn: “Em sẽ ngồi vào vị trí của anh trong 5 năm nữa”.
Tốt nhất, hãy nói rằng bạn sẽ là 1 trong những nhân viên xuất sắc của đơn vị. Bạn luôn sẽ hoàn thành công việc ở mức tốt nhát có thể, bất chấp giờ giấc, ngày nghỉ ra sao. Bạn sẽ hoàn thành các khóa học mà nó sẽ giúp chuyên môn, kỹ năng của bạn được nâng cao..v.v.v.Tóm lại, cứ tự tin lên.

7. Bạn muốn mức lương bao nhiêu ạ ?

Đây là câu hàm ý rằng “Giá trị của bạn là bao nhiêu”. Tiền là thước đó giá trị, do đó hãy tìm hiểu thật kỹ mức lương trung bình vị trí mà bạn đang ứng tuyển trên thị trường là bao nhiêu? Mức lương cho vị trí đó ở công ty khác là bao nhiêu? ở Công ty mà bạn ứng tuyển là bao nhiêu (nếu được)? và so sánh với khả năng của bạn?
Một nguyên tắc ngầm trong đàm phán lương bổng đó là mức lương công việc mới sẽ cao hơn mức lương cũ là 30%.
Nếu bạn rất tự tin về khả năng của mình và chứng tỏ được nó trong buổi phỏng vấn thì hãy lấy mức lương trung bình ở trên cộng thêm 30%. Nếu bạn không tự tin lắm thì hãy nói ở mức sàn mà bạn đã khảo sát. Lưu ý, đừng nên trả giá bản thân mình thấp hơn mức thị trường vì nó sẽ phản ánh giá trị của bạn.

8. Bạn đã làm hỏng việc gì chưa ?

Câu này hỏi về những thất bại và bài học của các bạn và nó cũng kiểm tra luôn mức độ nhiệt tình của các bạn trong công việc cũ. Nếu các bạn trả lời là “Không có” thì điều đó có nghĩa các bạn Không dám làm gì? hoặc lẩn tránh mọi công việc nên mới không có một thất bại hoặc bài học nào.
Hãy tự tin kể về các thất bại của mình như 1 chiến tích và sau đó hãy nói về bài học mà các bạn đã học được sau thất bại. Nó chứng tỏ rằng bạn là 1 người có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm với bản thân và có ý thức vươn lên hoàn cảnh. Và đương nhiên giữa 2 người. 1 người dám làm, dám thất bại và đứng lên, 1 người không dám làm gì nên không có thất bại nào. Bạn nghĩ NTD sẽ chọn ai?
Cũng có 1 số nhà tuyển dụng sẽ hỏi thêm đó là “Trong trường hợp gặp tình huống khó khăn thì bạn sẽ làm thế nào?”. Thì hãy nhớ nguyên tắc, nếu bạn gặp khó khăn trong công việc, đầu tiên hãy nghĩ ra phương án giải quyết và trình bày với sếp, đừng tự ý làm điều gì nếu sếp bạn chưa thông qua.

9. Hãy kể về những việc đã làm

Đây cũng là câu chắc chắn các bạn sẽ gặp nhưng nếu không chuẩn bị kỹ thì các bạn cũng sẽ không thể kể nổi 1 câu chuyện ra hồn, nó cũng chỉ loanh quanh ở mức mô tả và liệt kê, đương nhiên như vậy bạn sẽ không ghi được điểm.
Nghệ thuật kể chuyện hay theo thuật ngữ truyền thông nó là Content Marketing (truyền thông bằng kể chuyện) là các bạn phải kể 1 câu chuyện mà trong đó mang 1 thông điệp nào đó.
Tương tự vậy, hãy kể những công việc của các bạn trong đó nói về công việc cụ thể bạn làm hàng ngày, trách nhiệm của các bạn trong công việc đó, thành tựu, thất bại và những bài học. Trong đó phải nêu bật được lên những kinh nghiệm, kỹ năng và những gì bạn đã trải qua phù hợp với công việc hiện tại. Đó chính là mục đích của nhà tuyển dụng muốn nghe.

10. Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không ?

Câu này hơn 90% là các bạn sẽ trả lời là “Không, em không có câu hỏi gì?”, thực tế là các bạn không có câu hỏi gì cũng chả sao nhưng nếu bạn biết cách hỏi thì đây sẽ là câu ghi điểm cho các bạn so với các ứng viên còn lại. Nhưng nếu hỏi thì đừng hỏi theo kiểu đòi hỏi quyền lợi, như là “Cơ hội thăng tiến thế nào?”, “Cơ hội tăng lương ra sao?”….mà hãy đặt ra những câu hỏi mang tính cầu tiến, thể hiện chí tiến thủ của các bạn.

Ví dụ: “Công ty có các khóa học nào hay các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn kỹ năng cho nhân viên không?” hay “Các nhân viên mới có được đào tạo, chia sẻ về định hướng chiến lược của công ty không?”.

Đại loại hãy hỏi những câu mà thể hiện ý chí gắn bó và phát triển bản thân hơn là đòi hỏi quyền lợi.

11. Theo bạn, đâu là ba kỹ năng của một kế toán giỏi?

Bạn lưu ý là nhà tuyển dụng cần biết 3 kỹ năng của một kế toán giỏi chứ không phải hỏi bạn giỏi kỹ năng nào. Không có câu trả lời cố định cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào vị trí bạn tuyển dụng là gì nhưng mình gợi ý cho bạn 1 số kỹ năng của một kế toán giỏi: giỏi toán, cẩn thận, chi tiết, giỏi hệ thống (tất cả kế toán), kỹ năng phân tích, tư duy logic, kỹ năng dự báo (trưởng phòng tài chính, kế toán trưởng).

12. Bạn đã sử dụng những phần mềm kế toán nào?

Với câu hỏi này, mục đích của nhà tuyển dụng là câu hỏi tiếp theo sau khi bạn trả lời câu hỏi này: Bạn đánh giá thế nào về những phần mềm đó, cái nào tốt nhất? Bạn phải thể hiện được thế mạnh về hệ thống trong câu hỏi này, cố gắng nêu ưu nhược điểm của từng hệ thống. Thật sự nếu bạn không giỏi hệ thống thì cũng khó giỏi về kế toán vì ngày nay công ty nào không xài hệ thống ERP. Và cũng đừng quên đề cập đến excel nếu bạn giỏi excel vì nó hỗ trợ rất tích cực trong công việc kế toán và tài chính

13. Bạn đã từng làm những báo cáo kế toán, tài chính nào?

Hãy trả lời những báo cáo nào bạn biết và nếu có liên quan đến công việc đang phỏng vấn càng tốt, lưu ý là có thể người phỏng vấn sẽ hỏi bạn chi tiết hơn trong báo cáo bạn nêu.

14. Những quy trình kế toán nào bạn đã viết hoặc chỉnh sửa?

Nếu bạn đã từng viết quy trình kế toán thì câu này quá đơn giản nhưng nếu bạn chưa viết thì ngay bây giờ hãy lấy các quy trình hiện tại của công ty bạn và đọc, cố gắng hiểu các quy trình thì bạn sẽ trả lời được câu hỏi này dễ dàng.

15. Theo bạn thì công việc kế toán có những khó khăn nào?

Câu này bạn có thể nêu về hệ thống pháp luật Việt Nam đang đổi mới nên quy định về thuế và kế toán thay đổi liên tục, thị trường kinh doanh canh tranh nên cầu của ban giám đốc về số liệu kế toán cũng nhanh hơn, chính xác hơn và cụ thể hơn…

16. Hãy nêu một khó khăn / sự cố kế toán mà bạn đã giải quyết thành công.

Câu này bạn tập trung vào những khó khăn, thử thách bạn đã phải đối mặt khi giải quyết vấn đề đó, kết quả là tiết kiệm tiền, giảm rủi ro, giảm phạt…như sự cố về hệ thống, sự cố thanh tra thuế…

17. Làm sao để đảm bảo bạn hay nhân viên của bạn không có phạm sai lầm trong công việc?

Phạm sai lầm là chuyện thường tình của con người nhưng kế toán là liên quan đến tiền và pháp luật nên mục tiêu là phải zero mistake. Mình bật mí các bạn 1 bí kíp để hạn chế sai sót trong kế toán là luôn luôn tìm một mốc để đối chiếu số liệu, mốc đối chiếu có thể là số liệu phòng khác, sổ chi tiết-sổ cái, tháng trước, năm trước, tính toán bên ngoài…

18. Bạn sẽ làm được gì cho công ty chúng tôi?

Câu này thường được hỏi cho các vị trí kế toán trưởng trở lên, câu trả lời sẽ tùy thuộc và tình trạng của doanh nghiệp đang tuyển dụng. Nếu một công ty đang xây dựng thì nhiệm vụ quan trọng sẽ là tối ưu TSCĐ (Capex) và thuế nhà thầu, nếu một công ty đang gặp vấn để về dòng tiền thì cần tối ưu vốn lưu động…

19. Bạn sẽ làm gì nếu bản cân đối tài khoản không cân?

Về nguyên tắc, bản cấn đối tài khoản là phải cân cù hệ thống bao giờ cũng kiểm tra bút toán kép rồi, nếu không cân thì chỉ cần kiểm tra lại số dư đầu kỳ mang sang, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ có thiếu tài khoản mới nào không, dùng excel kiểm tra làm tròn số thập phân.

20. Kiến thức, kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với một kế toán trưởng?

Một kế toán trưởng phải đảm bảo cho bộ máy kế toán hoạt động hiểu quả và chính xác do đó phải có kiến thức kinh doanh, am hiểu pháp luật và giỏi chuyên môn đặc biệt là về thuế, giá thành và báo cáo tài chính, giỏi hệ thống và chịu được áp lực cao.

21. Những thành tích nào bạn đã đạt được trong suốt thời gian đi làm?

Đây là lúc để bạn khoe khoan về những thành quả mà bạn đã làm được, hãy nêu những công việc mà bạn đã cải tiến để mang lại hiểu quả cho công ty.

22. Bạn quản lý nhân viên như thế nào?

Quản lý nhân sự là cả một nghệ thuật và nó vô cùng linh động nên câu trả lời nó tùy thuộc vào phong cách quản lý của bạn là khéo léo hay thân thiện, đa số kế toán thì quản lý theo kiểu thân thiện. Tuy nhiên, phong cách gì cũng cần tuân thủ quy tắc: theo dõi –> kiểm tra –> đánh giá –> hỗ trợ/điều chỉnh để đạt mục tiêu chung của phòng và công ty

Một số câu hỏi phỏng vấn khác

1. Lý do bạn thôi việc ở công ty cũ để đi tìm một công việc khác là gì?

2. Bạn đã từng làm kế toán tổng hợp nhưng nếu vì công ty phân công bạn làm kế toán bán hàng, bạn có sẵn sàng đồng ý không?

3. Bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kinh nghiệm đó của bạn thuộc phần hành kế toán nào?

4. Bạn dụ tuyển vào vị trí kế toán trưởng vậy Bạn có biết soạn thảo quy chế kế toán không ? Mục đích của quy chế này là gì ? Có cần thiết để có quy chế không?

5. Nếu một kế toán kho có số liệu không trùng khớp với số liệu của thủ kho thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

6. Bạn là kế toán tiền mặt, vậy nếu số liệu của Bạn không trùng khớp với số liệu của thủ quỹ thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

7. Bạn là Kế toán thuế, nếu Bạn làm sai kéo theo việc Công ty phải đóng thuế 14 của tháng đó thì bạn sẽ xử lý thế nào?

8. Bạn dự tuyển vào vị trí kế toán bán hàng, vậy theo nghiệp vụ kế toán Bạn biết làm những gì ? bạn cần loại chứng từ, hóa đơn nào, các tài khoản nào Bạn cần phải sử dụng thường xuyên (Tương tự như câu hỏi này dành cho kế toán kho, kế toán thuế, kế toán thu, chi, kế toán công nợ ..v . .v. .)

9. Nhiều người cho rằng phần mềm kế toán là con dao hai lưỡi, quan điểm của bạn như thế nào về điều này?

10. Bạn sẽ làm gì nếu bản cân đối tài khoản không cân?

11. Trong các loại chứng từ sau được viết mấy liên, các liên này dùng để làm gì? Phiếu thu; Phiếu chi; Phiếu xuất kho; Phiếu nhập kho.

12. Khi làm kế toán bạn thường dùng các hàm nào trong Excel để tính toán, dùng để tính các loại sổ nào, bảng nào ? cho ví dụ minh hoạ.

13. Hãy cho biết tại sao trong phiếu xuất nhập kho có cột nhập xuất theo chứng từ và theo thực tế, cột mã vật tư hàng hóa để làm gì ?

14. Hãy cho biết Trách nhiệm của thủ kho, chữ ký trên phiếu nhập xuất kho để làm gì ? Trong 2 hình thức theo dõi quản lý kho: thẻ song song và đối chiếu luân chuyển bạn thích hình thức nào ?  vì sao ? So sánh giống và khác nhau giữa sổ kho (thẻ kho ) và sổ chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa?

15. Vì sao bạn nghĩ bạn phù hợp cho vị trí này? hoặc hãy nêu lý do chúng tôi nên tuyển bạn cho vị trí này?

16. Điểm mạnh và điểm yếu cả bạn là gì?

17. Khả năng ứng dụng tin học của bạn tới mức nào?

18. Mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong những năm tới là gì?

19. Bạn sẽ xử lý như thế nào nếu ngay ngày báo cáo cuối tháng, cuối năm mà hệ thống bị trục trặc?

20. Bạn đã và đang làm kế toán trưởng tại Công ty cũ được thời gian khá dài vây tại sao bạn lại muốn tìm công việc khác?

21. Bạn hãy cho biết tại sao Bạn theo nghề kế toán?

22. Bạn hiểu mục đích của công việc kế toán trưởng là thế nào?

23. Bạn có những tố chất nào phù hợp với vị trí kế toán trưởng?

24. Nghề kế toán có những điểm nào làm cho Bạn thích và Bạn không hài lòng?

25. Bạn sẽ theo nghiệp kế toán bao lâu?

26. Nghề kế toán có điều gì giúp Bạn trong cuộc sống không?

27. Bạn hãy cho chúng tôi biết tầm quan trọng của công tác kế toán?

28. Bạn hãy cho chúng tôi biết vai trò và chức năng của công tác kế toán?

29. Bạn dụ tuyển vào vị trí kế toán trưởng vậy Bạn có biết soạn thảo quy chế kế toán không ? Mục đích của quy chế này là gì ? Có cần thiết để có quy chế không?

30. Những tố chất nào mà người kế toán trưởng cần phải có? Để làm gì?

31. Bạn đã có kinh nghiệm về kế toán, vậy những kinh nghiệm đó thuộc phần hành nào?

32. Nếu số liệu do Bạn làm sai có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh lời, lỗ của Công ty thì Bạn chịu trách nhiệm như thế nào?

33. Nếu một kế toán kho có số liệu không trùng khớp với số liệu của thủ kho thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

34. Bạn là kế toán tiền mặt, vậy nếu số liệu của Bạn không trùng khớp với số liệu của thủ quỹ thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

35. Bạn là Kế toán thuế, nếu Bạn làm sai kéo theo việc Công ty phải đóng thuế giá trị gia tăng của tháng đó thì bạn sẽ xử lý thế nào?

36. Bạn dự tuyển vào vị trí kế toán bán hàng, vậy theo nghiệp vụ kế toán Bạn biết làm những gì ? bạn cần loại chứng từ, hóa đơn nào, các tài khoản nào Bạn cần phải sử dụng thường xuyên (Tương tự như câu hỏi này dành cho kế toán kho, kế toán thuế, kế toán thu, chi, kế toán công nợ ..v . .v. .)

37. Bạn có quyền hạn gì trong công viêc của mình?

38. Bạn có trách nhiệm gì trong công việc của mình? Trách nhiệm đó thể hiện như thế nào?

39. Điều gì quan trọng nhất khi làm công việc kế toán trưởng?

40. Điều gì quan trọng nhất đối với người làm kế toán trưởng?

41. Khả nằng ứng dụng vi tính vào công việc kế toán của Bạn được bao nhiêu %? (Hoặc ở mức độ nào ?) bạn hãy kể ra?

42. Bạn có tự tin vào năng lực ứng dụng vi tính của mình không, nếu chúng tôi kiểm tra năng lực đó bằng thực tế ngay bây giờ?

43. Hiện nay việc ứng dụng phần mếm kế toán, hệ thống ERP vào trong công việc đã được rộng rãi. Theo Bạn, Bạn thích làm bằng phần mềm kế toán hay làm trực tiếp trên excel, tại sao?

44. Nhiều người cho rằng phần mềm kế toán là con dao hai lưỡi, quan điểm của bạn như thế nào về điều này?

* BÀI TEST TIẾNG ANH

1. Which of the following is not a step in the accounting process?

A. identification.

B. verification.

C. recording.

D. communication.

2. Which of the following statements about users of accounting information is incorrect?

A. Management is an internal user.

B. Taxing authorities are external users.

C. Present creditors are external users.

D. Regulatory authorities are internal users.

3. Services provided by a public accountant include:

A. auditing, taxation, and management consulting.

B. auditing, budgeting, and management consulting.

C. auditing, budgeting, and cost accounting.

D. internal auditing, budgeting, and management consulting.

4. The cost principle states that:

A. assets should be initially recorded at cost and adjusted when the market value changes.

B. activities of an entity are to be kept separate and distinct from its owner.

C. assets should be recorded at their cost.

D. only transaction data capable of being expressed in terms of money be included in the accounting records.

5. Which of the following statements about basic assumptions is incorrect?

A. Basic assumptions are the same as accounting principles.

B. The economic entity assumption states that there should be a particular unit of  accountability.

C. The monetary unit assumption enables accounting to measure economic events.

D. An important part of the monetary unit assumption is the stable monetary unit assumption.

6. Net income will result during a time period when:

A. assets exceed liabilities.

B. assets exceed revenues.

C. expenses exceed revenues.

D. revenues exceed expenses.

7. Performing services on account will have the following effects on the components of the basic accounting equation:

A. increase assets and decrease owner’s equity.

B. increase assets and increase owner’s equity.

C. increase assets and increase liabilities.

D. increase liabilities and increase owner’s equity.

8. The financial statement that reports assets, liabilities, and owner’s equity is the:

A. income statement.

B. owner’s equity statement.

C. balance sheet.

D. statement of cash flow.

9. Incremental analysis is the process of identifying the financial data that:

A. do not change under alternative courses of action.

B. change under alternative courses of action.

C. are mixed under alternative courses of action.

D. No correct answer is given.

10. In a make-or-buy decision, relevant costs are:

A. manufacturing costs that will be saved.

B. the purchase price of the units.

C. opportunity costs.

D. all of the above.

11. The decision rule in a sell-or-process-further decision is: Process further as long as the incremental revenue from such processing exceeds:

A. incremental processing costs.

B. variable processing costs.

C. fixed processing costs.

D. No correct answer is given.

12. In a decision to retain or replace equipment, the book value of the old equipment is a(n):

A. opportunity cost.

B. sunk cost.

C. incremental cost.

D. marginal cost.

13. If an unprofitable segment is eliminated:

A. net income will always increase.

B. variable expenses of the eliminated segment will have to be absorbed by other segments

C. fixed expenses allocated to the eliminated segment will have to be absorbed by other segments.

D. net income will always decrease.

* Bài test trắc nghiệm kế toán

Bài test phỏng vấn Kế toán có đáp án

* Bài test tình huống, nghiệp vụ kế toán

1. Công ty xuất bán 1 lô hàng 500 sản phẩm, nhưng bị khách hàng trả lại 200 sản phẩm do lỗi. Vậy kế toán sẽ hạch toán cũng như giải quyết vấn đề này như thế nào?

2. Công ty có một 1 mặt hàng tồn kho nhiều năm, bây giờ muốn xuất bán thấp hơn giá vốn thì phải làm như thế nào?

3. Tại 1 công ty có 3 cán bộ vừa mới nghỉ hưu. Tiền trợ cấp mỗi cán bộ được trả1 lần theo qui định của công ty. Tiền trợ cấp được hưởng là 25 triệu đồng/ 1 người. Định khoản và tính các khoản thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN mà cán bộ đó phải nộp.

4. Công ty có 1 mảng là tư vấn thiết kế/ bán phần mềm. Chi phí để tính giá vốn cho khoản doanh thu do bán thiết kế/ phần mềm là gì?

5. Công ty có mua 1 TSCĐ bằng nguồn vốn vay ngân hàng. Trình bày cách hạch toán?

6. Tờ khai thuế T3/2014 đã xong nhưng đến T4/2014 bạn mới phát hiện ra sót 01 tờ HĐ đầu vào chưa kê khai, bạn sẽ làm như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.