Top tài liệu

Kế toán tổng hợp là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp nên đòi hỏi các bạn phải thực sự có năng lực mới đảm bảo được yêu cầu công việc. Cũng vì vậy mà quá trình tuyển dụng rất khắt khe. Để giúp các bạn dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn, chúng tôi xin chia sẻ những bài test kế toán tổng hợp dưới đây. Cùng tham khảo nhé.

I .Lý thuyết

1. Kế toán cần làm những công việc gì?

– Cần biết một số hồ sơ quan trọng của công ty như:

+ Báo cáo tài chính (CĐKT/ KQKD/ LCTT/ TMBCTC) năm

+ Sổ sách kế toán (sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ kho, nhập xuất tồn, bảng lương…)

+ Tờ khai thuế tháng (12 tháng), Tờ khai quý (4 quý),

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

– Chứng từ kế toán:

+ Hóa đơn đầu vào, đầu (bản gốc) 

+ Hồ sơ, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa…

+ Phiếu thu, chi, nhập, xuất…

+ Chứng từ ngân hàng… 

– Lập và lưu trữ chứng từ một cách đầy đủ, chính xác.

– Sắp xếp chứng từ khoa học.

– Kế toán thanh toán:

+ Kiểm soát và theo dõi công nợ với nhà cung cấp và khách hàng

+ Lập kế hoạch và báo cáo nguồn tiền thực tế phát sinh theo yêu cầu

– Kế toán nội bộ:

+ Vào sổ quỹ tiền mặt

+ Đối chiếu sổ sách của kế toán và thủ quỹ

+ Kiểm kê quỹ tiền mặt thực tế theo định kỳ và đột xuất

+ Theo dõi doanh thu hàng tháng 

– Kế toán ngân hàng:

+ Mở tài khoản mới cho công ty và các nhân viên mới của công ty tại các ngân hàng

+ Theo dõi các giao dịch của các tài khoản thông qua sổ phụ ngân hàng hàng tháng và chứng từ kèm theo

+ Lập hồ sơ vay vốn

+ Làm thủ tục mua ngoại tệ, thanh toán quốc tế cho những đơn đặt hàng ngoại

– Kế toán thuế:

+ Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý cũng như tất cả các loại báo báo phải gửi lên cơ quan thuế

+ Lập chứng từ, vào sổ kế toán

+ Lập BCTC, quyết toán thuế cuối năm

+ Làm các công việc liên quan đến BHXH

==> Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kế toán viên:

– Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán

– Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của kế toán và các chế độ, chính sách Thuế hiện hành;

– Làm các báo cáo nộp cho cơ quan thuế theo quy định, bao gồm các báo cáo tháng, quý, năm với sự kiểm soát của kế toán trưởng.

– Giao dịch với ngân hàng: lấy sổ phụ

– Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo phụ lục hợp đồng và theo phân công nhiệm vụ từng thời điểm của kế toán trưởng

– Theo dõi thu – chi, công nợ, theo dõi quỹ tiền mặt, soạn Hợp đồng và bảng báo giá cho khách hàng, làm bảng lương, làm BHXH., làm HĐ công nhân, giao dịch ngân hàng

– Tiếp nhận, kiểm tra thanh toán và hạch toán phát sinh thu chi, tổng hợp doanh thu hàng ngày.

– Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hệ thống sổ sách kế toán, công nợ phải thu, phải trả.

– Lập báo cáo thuế, hiểu biết vế kế toán thuế, báo cáo thống kê.

– Thực hiện lưu trữ chứng từ, sổ sách theo quy định

Mỗi kế toán viên phụ trách lĩnh vực khác nhau như thuế, phụ trách thanh toán, phụ trách ngân hàng, phụ trách nội bộ,… nên sẽ có nhiệm vụ khác nhau. Công việc của kế toán tổng hợp là phụ trách tất cả các lĩnh vực đó.

2. Công tác kế toán của doanh nghiệp gồm những gì?

Đây là câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn kế toán tổng hợp. Các khoản kế toán cần có của doanh nghiệp đó là vốn, đầu tư, các khoản thu, các khoản chi, các loại hàng hóa, tài sản cố định, các khoản lương, chi phí sản xuất, giá sản phẩm, công tác bán hàng, kết quả của quá trình kinh doanh, vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp,…

3. Các chuẩn mực kế toán được áp dụng hiện nay

Hiện nay kế toán đang áp dụng 26 chuẩn mực khác nhau.

– Chuẩn mực 1: Chuẩn mực chung

– Chuẩn mực 2: Hàng tồn kho

– Chuẩn mực 3: Tài sản cố định hữu hình

– Chuẩn mực 4: Tài sản cố định vô hình

– Chuẩn mực 5: Bất động sản đầu tư

– Chuẩn mực 6: Thuê tài ản

– Chuẩn mực 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty

– Chuẩn mực 8: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh

– Chuẩn mực 9: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

– Chuẩn mực 10: Hợp nhất kinh doanh

– Chuẩn mực 11: Doanh thu và thu nhập khác

– Chuẩn mực 12: Hợp đồng xây dựng

– Chuẩn mực 13: Chi phí đi vay

– Chuẩn mực 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Chuẩn mực 15: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

– Chuẩn mực 16: Hợp đồng bảo hiểm

– Chuẩn mực 17: Trình bày báo cáo tài chính

– Chuẩn mực 18: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

– Chuẩn mực 19: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

– Chuẩn mực 20: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Chuẩn mực 21: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con

– Chuẩn mực 22: Thông tin về các bên liên quan

– Chuẩn mực 23: Báo cáo tài chính giữa niên độ

– Chuẩn mực 24: Báo cáo bộ phận

– Chuẩn mực 25: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

– Chuẩn mực 26: Lãi trên cổ phiếu.

4. Một kế toán cần có đức tính gì? Đức tính nào là quan trọng nhất?

Kế toán là ngành đặc biệt nên đòi hỏi bạn phải có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ,chính xác, chăm chỉ,năng động, sáng tạo, luôn cập nhập kiến thức, gọn gàng, lập kế hoạch trong công việc, khả năng diễn đạt trình bày, có khả năng chịu được những áp lực trong công việc, có chuyên môn về ngành về tin học, ham học hỏi… Đức tính nào cũng quan trọng để tạo nên một kế toán giỏi.

5. Kế toán có quyền hạn cũng như trách nhiệm ra sao?

– Trách nhiệm:

+ Lập đầy đủ, lưu trữ bảo quản các hồ sơ sổ sách kế toán, các báo các kế toán và quyết toán của đơn vị theo đúng chế độ hiện hành, đản bảo sự hợp lệ của hệ thống chứng thu chi.

+ Hạch toán đầy đủ, đúng các nghiệp vụ phát sinh của công ty do cấp trên giao.

+ Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về những số liệu báo cáo.

+ Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ kết quả hoạt động tài chính của công ty.

– Quyền hạn:

+ Yêu cầu các chứng từ, hóa đơn liên quan đến phần hành của mình kịp thời gian quy định từ các đầu mối liên quan

+ Được hưởng những quyền lợi của 1 nhân viên

+ Làm việc dưới sự điều hành, giám sát của ban giám đốc.

+ Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan chuyển đầy đủ kịp thời những báo cáo, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán.

+ Kế toán không được lập, kí duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không được sự đồng ý của ban lãnh đạo hoặc không phù hợp với quy định hiện hành

6. Bạn có sử dụng được phần mềm kế toán không?

Có rất nhiều phần mềm kế toán khác nhau phục vụ cho công việc. Bạn hãy kể một số phần mềm phổ biến hiện nay, sau đó nêu một phần mềm mà bạn thành thạo nhất.

Ví dụ : Ngoài sử dụng phần mềm kế toán Misa, tôi có khả năng sử dụng thành thạo Excel nên tôi hoàn toàn tự tin là mình có đủ khả năng làm sổ sách trên Excel, cũng như cách tạo lập hệ thống sổ sách, chứng từ.

7. Bạn là kế toán duy nhất tại công ty thì sẽ tổ chức công việc như thế nào?

Kế toán tổng hợp phải nhập số liệu, ghi chép sổ sách, làm báo cáo: thuế, nội bộ, BCTC, chịu trách nhiệm về các quyết toán thuế, các giao dịch với các ngân hàng,…

Ngoài ra, tôi còn giao dịch, tạo quan hệ hợp tác lâu dài với các khách hàng và nhà cung cấp nếu công ty yêu cầu.

8. Nếu do sai sót mà bạn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh thì bạn sẽ xử lý như thế nào?

Đây là bài test tuyển dụng kế toán tổng hợp để đánh giá tính trách nhiệm của bạn. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này:

– Trường hợp đã lên thành BCTC nhưng chưa nộp cho các cơ quan chức năng liên quan kế toán viên vẫn có thể yêu cầu điều chỉnh lại số liệu kế toán.

– Trường hợp ảnh hưởng với số tiền lớn thì kế toán viên đó sẽ chịu trách nhiệm trong quyền hạn của mình, vì khi hoàn thành số liệu, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng là người rà soát cuối cùng

Hơn nữa, việc có sai sót là điêu không thể tránh khỏi trong công tác kế toán. Việc hạn chế được những sai sót đó qua tính cẩn thận, khả năng rà soát là cần thiết.

9. Sở thích của bạn là làm trên phần mềm hay Excel

Đây là câu hỏi nhằm đánh giá về thế mạnh của bạn. Do vậy cách để trả lời đầy đủ câu hỏi trên là bạn hãy nêu đặc điểm của việc sử dụng phần mềm và sử dụng excel. Nêu những ưu nhược điểm của cả hai phương pháp, sau đó đưa ra kết luận là thích phương pháp nào.

Dưới đây là gợi ý:

– Đặc điểm của việc sử dụng phần mềm kế toán (kế toán máy): giúp bạn giảm thiểu tối đa các công việc bằng tay không cần nhiều tư duy nhưng tốn thời gian. Nó còn giúp bạn lưu trữ lượng lớn thông tin kế toán mà nếu xử lý bằng các hình thức khác sẽ rất tốn thời gian.

– Ngược lại, có một vài nhược điểm khi sử dụng phần mềm kế toán: vì là một phần mềm viết sẵn nên đôi lúc không đáp ứng được các yêu cầu của kế toán viên, của nhà quản trị.Và câu trả lời nên dùng ở đây có lẽ là “tôi thích dùng kết hợp cả hai phương pháp trên để phục vụ tốt nhất công việc của mình“

10. Công việc kế toán có mang lại lợi ích gì trong cuộc sống hay không?

Gợi ý cho câu trả lời là mang lại thu nhập, rèn luyện tính cách quản lý chi tiêu, rèn luyện tư duy về số,…

II. Bài test tình huống, nghiệp vụ kế toán

1. Công ty xuất bán 1 lô hàng 500 sản phẩm, nhưng bị khách hàng trả lại 200 sản phẩm do lỗi. Vậy kế toán sẽ hạch toán cũng như giải quyết vấn đề này như thế nào?

2. Công ty có một 1 mặt hàng tồn kho nhiều năm, bây giờ muốn xuất bán thấp hơn giá vốn thì phải làm như thế nào?

3. Tại 1 công ty có 3 cán bộ vừa mới nghỉ hưu. Tiền trợ cấp mỗi cán bộ được trả1 lần theo qui định của công ty. Tiền trợ cấp được hưởng là 25 triệu đồng/ 1 người. Định khoản và tính các khoản thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN mà cán bộ đó phải nộp.

III. Kỹ năng quan trọng của kế toán tổng hợp

Chuyên môn công việc là điều quan trọng

Với kế toán tổng hợp (hay còn gọi là kế toán đa-zi-năng) thì điều đó càng đòi hỏi hơn bao giờ hết. Chuyên môn cao, kiến thức tốt thì chẳng nhà tuyển dụng nào lại từ chối một ứng viên như vậy.

Kỹ năng sử dụng máy tính và các công cụ hỗ trợ

Việc sử dụng máy tính, thành thạo Excel, word, power point… và các phần mềm sẽ khiến bạn xử lý công việc dễ dàng hơn. Hơn nữa, nó cũng là thước đo đầu vào mà các doanh nghiệp căn cứ để tuyển chọn nhân viên cho vị trí kế toán.

Chịu được áp lực công việc và đòi hỏi tập trung cao độ

Như đã nói, kế toán là nghề đặc trưng làm việc những con số nên mức độ phải tập trung làm việc để tránh nhầm lẫn gần như là 100%. Mức độ tập trung cao độ và chịu được áp lực công việc cũng là kỹ năng mà một kế toán tổng hợp cần phải có để có thể làm việc tốt.

Phải trung thực và tỉ mỉ

Không chỉ riêng với nghề kế toán mà bất cứ nghề nào, sự trung thực và tỉ mỉ luôn là thứ mà nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp đòi hỏi ở nhân viên của mình. Quả thực chẳng ai thích làm việc với những người thiếu trung thực và cẩu thả.

Có khả năng ngoại ngữ

Các doanh nghiệp nước ngoài cũng tìm kiếm một nhân viên người Việt có thể hiểu rõ luật Việt Nam, Thuế và Quy định của Việt Nam nên ngoại ngữ sẽ khiến bạn tự tin hơn để ứng tuyển cho các công ty nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.