Top tài liệu

Bài thu hoạch BDTX module GVMN 31

PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Bạo lực trẻ em: Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Bạo lực học đường ở cơ sở GDMN là hệ thống xâu chuỗi lời nói, hành vi mang tính miệt thị, đe dọa hoặc tẩy chay, thờ ơ, bỏ mặc hoặc dùng sức mạnh thể chất để khủng bố người khác để lại thương tích trên cơ thể thậm chí dẫn đến tử vong hoặc gây tổn thương đến tâm lý cho những đối tượng tham gia vào quá trình chăm sóc, giáo dục ở cơ sở GDMN.

Đối tượng tham gia vào quá trình CS-GD ở cơ sở GDMN & những nguy cơ BLHĐ

* TRẺ MN

* GIÁO VIÊN

* NHÂN VIÊN Ở CSGD MN

* CÁN BỘ QUẢN LÝ CSGD MN

* CHA MẸ TRẺ

Bạo lực thể chất: là việc một đối tượng/ nhóm đối tượng cố ý sử dụng vũ lực có khả năng làm tổn hại gây ra tử vong hoặc không gây ra tử vong cho người khác.

Xao nhãng hoặc đối xử thờ ơ là việc không đáp ứng những nhu cầu về thể chất và tâm lý, không đảm bảo các quyền lợi chính đáng mà người khác được hưởng.

Bạo lực tinh thần là ngược đãi về tinh thần, lạm dụng tinh thần, lạm dụng bằng lời nói, lạm dụng tình cảm hoặc thờ ơ, xao nhãng gây ra những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực, lo lắng sợ hãi làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người khác.

Bạo lực tình dục bao gồm bất kỳ hành động tình dục hay ý định thực hiện hành động tình dục nào với người khác mà không được sự đồng ý hoặc thực hiện các hành động xúi giục hoặc cưỡng ép, đe dọa hoặc ép buộc trẻ em tham gia vào bất kỳ hành động tình dục nào.

Bạo lực thể chất bao gồm, nhưng không giới hạn, các hình thức sau đây:

* Tất cả các hình thức tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt độc ác, phi nhân tính

* Tất cả các hình thức trừng phạt thân thể, ép buộc người khác vào những tư thế khó chịu, tấn công bằng tay hoặc một đồ vật, ép ăn uống, cho sử dụng những chất kích thích hoặc chất độc hại cho cơ thể (như thuốc mê, chất gây nghiện, chất độc…)

* Ngăn cản không đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cơ thể: ăn, uống, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân,

* Bị một hay nhóm đối tượng trong cơ sở GDMN bắt nạt thân thể và ăn hiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.