Cách viết sổ Đoàn viên 2022

Cách viết sổ Đoàn viên 2022

1. Hướng dẫn viết sổ đoàn viên Người xin vào Đoàn tự giới thiệu (Ở trang 10 Sổ Đoàn viên) – Họ và tên đang dùng: (Ghi đầy đủ họ tên). Ví dụ: Trần Văn A – Họ và tên khai sinh: (Ghi đầy đủ họ tên ). Ví dụ: Trần Văn A – Sinh […]

Read More

Thi hành pháp luật là gì? Ví dụ về thi hành pháp luật

Thi hành pháp luật là gì? Ví dụ về thi hành pháp luật. Thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật là những cách thức thực hiện pháp luật. Những cách thức thực hiện này được hiểu thế nào? Cùng Top tài liệu tìm hiểu những ví […]

Read More
Top tài liệu

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động diễn ra hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề được quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mời các bạn tham khảo. I. Sinh hoạt chi bộ 1. Công tác chuẩn bị và các bước sinh […]

Read More