Top tài liệu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2021

Mẫu bài thu hoạch BDTX năm học 2021-2022 dưới đây là mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên đang được các thầy cô giáo sử dụng nhiều nhất áp dụng trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Mời các bạn tham khảo để cập nhật và hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên […]

Read More
Top tài liệu

Bài thu hoạch về chiến lược diễn biến hòa bình

Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình – Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là công tác quan trọng để toàn dân cũng như Đoàn viên thanh niên, Đảng viên nâng cao cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là chiến lược […]

Read More
Top tài liệu

Diễn văn khai mạc thi giáo lý

1. Diễn văn khai mạc thi giáo lý – Kính thưa Cha Trưởng Ban Giáo Lý Toàn Quốc – Kính thưa Quý Cha Trưởng Ban Giáo Lý 4 giáo hạt thuộc Giáo Phận B……………. – Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ, cùng quý anh chị em Giáo Lý Viên thân mến Hôm nay, ngày […]

Read More
Top tài liệu

Mẫu góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

MỘT SỐ GÓP Ý DỰ THẢO XÂY DỰNG KHGD NHÀ TRƯỜNG 1. Dự thảo HD xây dựng KHGD nhà trường Phần III: Tổ chức thực hiện, mục 2 có nên thêm Phòng GDĐT phê duyệt KHGD của nhà trường vì theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/8/2018 Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công […]

Read More