Báo cáo thực hành hóa 10 số 5 bài 35

Báo cáo thực hành hóa 10 số 5 bài 35

Báo cáo thực hành hóa 10 số 5 bài 35 1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S. TN: Điều chế khí H2S bằng cách cho FeS tác dụng với dd HCl. Sau đó đốt khí thoát ra từ ống vuốt nhọn. Quan sát hiện tượng. Hiện tượng: H2S thoát ra có mùi […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 4 bài 31

Báo cáo thực hành hóa 10 số 4 bài 31

Báo cáo thực hành hóa 10 số 4 bài 31 1. Tính oxi hóa của oxi. Tiến hành TN: Đốt nóng 1 đoạn dây thép xoắn trên ngọn lửa đèn cồn rồi đưa nhanh vào bình đựng khí oxi (có gắn mẩu than ở đầu dây thép để làm mồi) Quan sát hiện tượng Hiện […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 3 bài 28

Báo cáo thực hành hóa 10 số 3 bài 28

Báo cáo thực hành số 3 hóa học 10 1. So sánh tính oxi hóa của brom và clo TN: Điều chế nước Clo bằng cách: Cho vào ống nghiệm khô vài tinh thể KMnO4 Nhỏ tiếp vào ống vài giọt dd HCl đậm đặc. Khí thu được dẫn vào ống nghiệm có sẵn khoảng […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 2 bài 27

Báo cáo thực hành hóa 10 số 2 bài 27

Báo cáo thực hành Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo 1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm. – TN: Cho vào ống nghiệm khô vài tinh thể KMnO4 Nhỏ tiếp vào ống vài giọt dd HCl đậm đặc. Đậy ống nghiệm bằng nút cao […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 1 bài 20

Báo cáo thực hành hóa 10 số 1 bài 20

Báo cáo Bài thực hành hóa học 10 bài số 1 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. Hiện tượng: Có bọt khí nổi lên Giải thích: Vì Zn đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy được H ra khỏi dung dịch axit của nó → […]

Read More
Báo cáo thực hành hóa 10 số 6 bài 37

Báo cáo thực hành hóa 10 số 6 bài 37

Báo cáo thực hành hóa 10 số 6 bài 37 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng. – Tiến hành TN: Chuẩn bị 2 ống nghiệm + Cho vào ống 1: 3ml dd HCl nồng độ 18% + Cho vào ống 2: 3ml dd HCl nồng độ 6% – Cho đồng […]

Read More