Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 (ảnh 3)

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43

I. CHUẨN BỊ

Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.

Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO42%, dd Br2, nước cất.

II. Nội dung và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.

– Hoá chất: 2ml ancol etilic

2. Cách tiến hành:

– SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa +H2

Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do có khí H2 thoát ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd CuSO4, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

2. Tiến hành:

– SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd phenol, nước brom.

2. Tiến hành:

– SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 (ảnh 2)

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol

1. Dụng cụ và hoá chất:

– Dụng cụ: 3 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

– Hoá chất: dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ không dán nhãn.

2. Tiến hành:

– Dùng Br2 biết phenol, dùng Cu(OH)2 biết glixerol.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng:

Với Phenol:

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 (ảnh 3)

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

– Với Glixerol:

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 (ảnh 4)

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

Bản tường trình bài thực hành số 5 hóa học 11

Báo cáo thực hành hóa 11 bài 43 (ảnh 5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *