Báo cáo thí nghiệm quá trình và thiết bị cơ học (ảnh 5)

Báo cáo thí nghiệm quá trình và thiết bị cơ học

THÍ NGHIỆM SẤY ĐỐI LƯU I. Mục Đích Mục đích của quá trình sấy là làm giảm khối lượng vật liệu, tăng độ bền và bảo quản được tốt. Khảo sát quá trình sấy đối lưu vật liệu là giấy lọc trong thiết bị sấy bằng không khí được nung nóng nhằm: + Xác định […]

Read More
Báo cáo thí nghiệm sức bền vật liệu (ảnh 3)

Báo cáo thí nghiệm sức bền vật liệu

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Sau khi thực hành thí nghiệm, chúng ta cần đạt được các yêu cầu sau: – Vẽ được biểu đồ kéo thép, xác định được Pch,Pb và các giai đoạn biến đổi khi kéo thép. – Xác định được đăc trưng tính dẻo của thép: độ thắt tỉ đối, độ giãn […]

Read More
Báo cáo thí nghiệm vật lý 1 SPKT (ảnh 4)

Báo cáo thí nghiệm vật lý 1 SPKT

Bài số 1: Khảo sát đặc tính cảm biến của điện trở 1. Cơ sở lý thuyết: Biến trở kiểu điện trở  có tính chất khi  thay đổi vị  trí giá trị điện trở  trong mạch thay đổi, dẫn đến điện áp thay đổi, áp dụng để đo mức, đo vị trí bàn đạp…. Cảm […]

Read More
Báo cáo thí nghiệm xác định hệ số lực căng mặt ngoài của chất lỏng (ảnh 7)

Báo cáo thí nghiệm xác định hệ số lực căng mặt ngoài của chất lỏng

Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng Họ và tên:…………………………….. Lớp:…………. Ngày:……………. Tên bài thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng. I. Mục đích – Khảo sát hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng và đo hệ số căng bề mặt của nước […]

Read More