Câu trả lời chính xác nhất:

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp đó:

3 × 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Để có hiểu rõ hơn về dạng câu hỏi “Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?”, các bạn hãy cùng Toptailieu tìm hiểu sâu hơn về một số nội dung liên quan đến phân số nhé.

1. Phân số là gì?

– Phân số chính là sự biểu diễn của hai số hữu tỉ dưới dạng tỉ lệ của hai số nguyên, trong đó số nguyên ở trên được gọi là tử số, còn số nguyên ở dưới được gọi là mẫu số. Điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác số 0.

– Một phân số sẽ được ký hiệu là a/b trong đó ta có: a là tử số, b là mẫu số và a, b là số nguyên với b khác số 0.

– Trong phân số a/b thì a sẽ là số chia và b là số bị chia. Phân số a/b là phép chia của a : b

– Ví dụ:

+ ⅓ : một phần ba

+ ⅚ ∶ năm phần sáu

Hay rõ ràng hơn thì là: Với một PS có tử nhỏ hơn mẫu số, hãy coi đó như việc bạn cố gắng lấy những miếng bánh đã chỉ từ một chiếc bánh. Phân số 3/4 cho bạn biết lấy 3 lát bánh trong một cái bánh được cắt thành 4 lát. Bạn có thể lấy tất cả các lát của mình chỉ từ một chiếc bánh.

Nhưng với một PS có tử lớn hơn mẫu, bạn cần nhiều hơn một chiếc bánh để có được số lát bánh bạn cần. Con số 9/2 nói rằng bạn cần 9 lát từ một chiếc bánh chỉ có 2 lát. Bạn chỉ có thể lấy 2 lát từ một chiếc bánh.

Để có được lát thứ 3 trở đi, bạn cần nhiều chiếc bánh hơn. Bạn có thể nói rằng các phân số có tử lớn hơn mẫu là PS tham lam vì bạn cần nhiều hơn một chiếc bánh nguyên vẹn để thỏa mãn nó.

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

2. Một số bài toán áp dụng về phân số

Bài toán 1: Tìm một số, biết:

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? (ảnh 2)

Bài toán 2: Một sân trường có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Tính diện tích của sân trường đó.

Lời giải

Chiều rộng của sân trường hình chữ nhật là:

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? (ảnh 3)

Diện tích của sân trường hình chữ nhật là:

120 x 100 = 12000 (m2)

Đáp số: 12000m2

Bài toán 3:

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? (ảnh 4)

Bài toán 4:  Một xí nghiệp thực hiện được 5/9 kế hoạch và còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Lời giải

Số sản phẩm xí nghiệp còn phải làm chiếm số phần là:

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? (ảnh 5)

Số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là:

560 : 4/9 = 1260 (sản phẩm)

Đáp số: 1260 sản phẩm

Bài toán 5: Một cửa hàng nhận về một số hộp xà phòng. Người bán hàng để lại 1/10 số hộp bầy ở quầy, còn lại đem cất vào tủ quầy. Sau khi bán 4 hộp ở quầy người đo nhận thấy số hộp xà phòng cất đi gấp 15 lần số hộp xà phòng còn lại ở quầy. Tính số hộp xà phòng cửa hàng đã nhập.

Lời giải

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? (ảnh 6)

Bài toán 6: Một cửa hàng nhập số xe đạp. người bán hàng đã đem 1/5 số xe đạp đó để làm mẫu, số còn lại cất vào trong kho. sau khi bán được 5 chiếc xe đạp bày làm mẫu thì thấy rằng số xe đạp làm mẫu còn lại bằng 1/6 số xe đạp trong kho. hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu xe đạp?

Lời giải

Số xe đạp làm mẫu bằng 1/5 số xe đạp lúc đầu

⇒ Số xe đạp làm mẫu bằng 1/4 số xe đạp trong kho

Phân số chỉ số 5 xe đạp so với số xe đạp trong kho là:

1/4 – 1/6 = 1/12

Số xe đạp ở trong kho là:

5.12 = 60 (chiếc)

Phân số chỉ số xe đạp trong kho so với số xe đạp nhập về là:

1 – 1/5 = 4/5

Số xe đạp lúc đầu của xe đạp là:

60 : 4/5 = 75(chiếc)

Đáp án: 75 chiếc

Bài toán 7: Tìm một số, biết 2/-7 của số đó là: 42; −40;

Lời giải

Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh? (ảnh 7)

Bài toán 8: Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Chia số học sinh của lớp thành 10 phần bằng nhau, mỗi phần có:

21 : 7 = 3 (học sinh)

Số học sinh của lớp đó:

3 × 10 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

—/—

Trên đây là bài tìm hiểu của Toptailieu về câu hỏi “Biết 7/10 số học sinh của một lớp học là 21 em hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?”. Hy vọng thông qua bài viết trên, Toptailieu có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu hỏi. Chúc các bạn học tập tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.