Top tài liệu

Đọc hiểu Ngã ba đồng lộc – Đề số 1

ĐỌC HIỂU

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:

Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu, sóng dựng trùng trùng;

Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to

Như những mạch máu khổng lồ

Trên thân hình trái đất

Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói

Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn, đông, tây, kim, cổ…

Tất cả những ngã ba trên con có thể học biết (trong sách địa dư, trền những bản đổ)

Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa…

Xong rồi, con có thể quên

Nhưng con ơi, con chớ có quên Ngã ba Đồng Lộc.

Trong đời mỗi người cũng có những ngã ba đường quyết định.

Trong đời mỗi dân tộc cũng có những ngã ba

Những ngã ba vận mệnh

Những cái nứt trên dặm dài lịch sử

Gặp những ngã ba đời,con sẽ nghĩ suy

Và con ơi, muốn tìm đúng hướng đi

Con sẽ nhớ đến ngã ba Đồng Lộc…

(Ngã ba Đồng Lộc, Huy Cận)

 

Câu 1.  Văn bản trên được viết theo thể thơ gì? Căn cứ vào đâu để xác định thể thơ đó ?

Câu 2. Chỉ ra và phân tích giá trị nghệ thuật của các biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:

Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to

Như những mạch máu khổng lồ

Trên thân hình trái đất

Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói

Câu 3. Xác định nội dung chính của văn bản

Câu 4. 

Anh/ chị có đồng tình với lời khuyên của người cha trong hai câu thơ: Và con ơi, muốn tìm đúng hướng đi – Con sẽ nhớ đến ngã ba Đồng Lộc…? Vì sao ?

Đáp án

Câu 1.

– Thể thơ : Tự do

– Căn cứ để xác định thể thơ: Số tiếng dài ngắn khác nhau

Câu 2.  

Biện pháp tu từ: So sáng như những mạch máu khổng lồ, nhân hóa thân hình trái đất, ẩn dụ hạt hồng cầu đỏ chói.

Giá trị nghệ thuật: Cách diễn đạt sinh động, cho thấy vai trò, tầm quang trọng lớn lao của những ngã ba đường đối với sự lưu thông, nối liền giữa các nước trên trái đất. Qua đó bộc lộ niềm tự hào của tác giả.

Câu 3.  

Nội dung chính của văn bản: Lời khuyên đối với con: Đừng quên ngã ba Đồng Lộc, đừng quên những người đã ngã xuống để bảo về đất nước. Đồng thời khẳng định vai trò to lớn của ngã ba Đồng Lộc đối với mỗi người và toàn dân tộc.

Câu 4.  

Học sinh trình bày được suy nghĩ riêng của mình theo hướng đồng tình hoặc không đồng tình với lời khuyên của người cha

– Nếu lập luận theo hướng đồng tình, học sinh cần nhấn mạnh:

Ngã ba Đồng Lộc là nơi gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái trẻ. Con đường mà các cô đã chọn là lý tưởng sống cao đẹp của cả một dân tộc trong mọi thời đại. Vì thế nhớ về ngã ba Đồng Lộc cũng là củng cố và hun đúc cho bản thân lí tưởng sống cao đẹp, con đường đi đúng đắn vì lợi ích của bản thân và dân tộc

– Nếu lập luận theo hướng không đồng tình, học sinh cần nhấn mạnh:

Việc tìm đúng hướng đi từ những tấm gương ở hiện tại sẽ giúp chúng ta rút ra cho mình những kinh nghiệm bổ ích hơn và dễ dàng gặt hái được thành công trong cuộc sống.

– Nếu lập luận cả theo hướng vừa khẳng định vừa phủ định ý kiến thì cần kết hợp cả hai nội dung trên.

Đọc hiểu Ngã ba đồng lộc – Đề số 2

ĐỌC HIỂU

Đọc đoạn thơ sau đây và trả lời câu hỏi:

Có những ngã ba nối những dòng sông lớn của một đại châu, sóng dựng trùng trùng;

Có những ngã ba nối những con đường dài chạy từ các thủ đô to

Như những mạch máu khổng lồ

Trên thân hình trái đất

Trong đó mỗi con người là một hạt hồng cầu đỏ chói

Có những ngã ba là nơi gặp gỡ của những dòng văn minh lớn, đông, tây, kim, cổ…

Tất cả những ngã ba trên con có thể học biết (trong sách địa dư, trền những bản đổ)

Mai sau lớn lên con có thể đến thăm và chụp ảnh nữa…

Xong rồi, con có thể quên

Nhưng con ơi, con chớ có quên Ngã ba Đồng Lộc.

(Ngã ba Đồng Lộc, Huy Cận)

Câu 1. Đoạn thơ trên là lời giao tiếp của ai với ai? Nói về điều gì?

Câu 2. Tác giả chủ yếu sử dụng phép liên kết gì?

Câu 3. Xác định các phép tu từ trong đoạn thơ và cho biết giá trị của các phép tu từ đó.

Câu 4. Theo anh/ chị, tác giả muốn nói điểu gì qua lời khuyên “chớ có quên Ngã ba Đổng Lộc”?

Đáp án

Câu 1. Đoạn thơ là lời của người cha – thế hệ đi trước nói với người con – thế hệ đi sau đừng quên những người đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập dân tộc, đừng quên lịch sử hào hùng của đất nước ta.

Câu 2. Đoạn thơ sử dụng phép lặp để liên kết.

Câu 3. Hai biện pháp tu từ:

– So sánh: Như những mạch máu khổng lồ.

– Ẩn dụ: Hạt hổng cầu đỏ chói.

Tác dụng: Làm cho đoạn thơ vừa trừu tượng vừa cụ thể; vừa sống động vừa bộc lộ được niềm tự hào mãnh liệt.

Câu 4. Học sinh tự do bộc lộ cảm xúc nhưng cảm xúc phải chân thành, phù hợp với nội dung đoạn thơ, với thời đại ngày nay. Chủ đề chính là: phải luôn ân nghĩa thủy chung, luôn ghi nhớ và biết ơn công lao của các bậc cha anh đi trước đã hi sinh cho nền độc lập dân tộc; luôn tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.