Top tài liệu

Đọc hiểu Nhớ con sông quê hương – Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?

( Nhớ con sông quê hương – Tế Hanh)

Câu 1: ( 0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ

Câu 2: ( 0.5 điểm ) Đoạn thơ đã sử dụng phép tu từ nào?

Câu 3: ( 1.0 điểm ) Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng phép tu từ trong đoạn thơ

Câu 4: ( 1.0 điểm) Khái quát nội dung đoạn thơ?

Đáp án

Câu 1: phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là biểu cảm

Câu 2: 

– Các biện pháp tu từ trong đoạn thơ:

+ Ẩn dụ hình thức:  “Nước gương trong”

+ Nhân hóa: “soi tóc những hàng tre”

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

Câu 3: 

– Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt

– Nổi bật hình ảnh một dòng sông hiền hòa, thơ mộng

– Bày tỏ tình cảm của mình một cách tự nhiên, sinh động, mượt mà.

Câu 4:

– Miêu tả hình ảnh con sông quê hương trong tâm tưởng của nhà thơ – đẹp hiền hòa, êm dịu; đồng thời bày tỏ tình cảm gắn bó với quê hương của ông.

Đọc hiểu Nhớ con sông quê hương – Đề số 2

“Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng”

(Trích “Nhớ con sông quê hương”-Tế Hanh)

Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:

– Xác định phương thức biểu đạt của đoạn thơ

– Nội dung chính của đoạn thơ

– Tìm và phân tích hiệu quả biểu đạt của các biện pháp tu từ trong đoạn thơ.

Đáp án

– Phương thức biểu đạt của đoạn thơ: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

– Nội dung chính của đoạn thơ: Miêu tả hình ảnh con sông quê hương trong tâm tưởng của nhà thơ – đẹp hiền hòa, êm dịu; đồng thời bày tỏ tình cảm gắn bó với quê hương của ông.

– Các biện pháp tu từ trong đoạn thơ:

+ Ẩn dụ hình thức:  “Nước gương trong”

+ Nhân hóa: “soi tóc những hàng tre”

+ So sánh: “Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè”

–  Hiệu quả:  Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, làm nổi bật hình ảnh một dòng sông hiền hòa, thơ mộng và giúp tác giả bày tỏ tình cảm của mình một cách tự nhiên, sinh động, mượt mà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.