Top tài liệu

Đọc hiểu trong bài diễn thuyết – Đề số 1

ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích :

Trong bài diễn thuyết tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Liberty (Mỹ) năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã nhắn gửi:

Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng bao giờ ngừng làm những điều mà bạn cho là đúng […] Các bạn hãy nhớ không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. Sống đúng theo các giá trị của mình có nghĩa là bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn. Họ biết rõ điều gì là đúng, nhưng họ không đủ can đảm và nghị lực để làm điều đó. Đó gọi là con đường hẹp ít người dám đi. Tôi biết các bạn sẽ làm điều đúng, chứ không phải điều dễ dàng, các bạn sẽ sống đúng với bản thân, đất nước và niềm tin của mình. 

(Theo tạp chí Time, http://time.com/4778240/Donald-Trump-liberty-university-speech-transcript)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2. Theo Tổng thống Donald Trump, “sống đúng theo các giá trị của mình” có nghĩa là gì?

Câu 3. Dựa vào đoạn trích trên, anh/chị hiểu thế nào là “con đường hẹp ít người dám đi“?

Câu 4. Anh/chị có cho rằng “sống đúng theo các giá trị của mình” là điều cần thiết không? Vì sao?

Đáp án

Câu 1. (0.5đ)

Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

Câu 2. (0.5đ)

Theo Tổng thống Donald Trump, khi “sống đúng theo các giá trị của mình“, nghĩa là: “Bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn”.

Câu 3. (1.0đ) 

Hình ảnh “Con đường hẹp ít người dám đi” được hiểu:

– Là con đường vắng, nhỏ hẹp, không thông thuận, khó đi.

– Chỉ cho lối sống của những con người dũng cảm, sống đúng theo các giá trị của mình dù biết cuộc sống ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Câu 4. (1.0đ) 
Thí sinh nêu được quan điểm của mình(cần thiết/ không cần thiết) và lập luật chặt chẽ, thuyết phục để làm rõ quan điểm đó. Sau đây là gợi ý:

– Cần thiết: Con người chỉ có sống đúng theo các giá trị thì con người mới hoàn thiện được nhân cách, thanh thản, bình an trong tâm hồn và nhận được sự yêu mến, kính trọng của những người xung quanh.

– Không đồng tình với quan điểm trên: Thí sinh có thể nêu quan điểm khác nhưng phải phù hợp với đạo lí và pháp luật.

Đọc hiểu trong bài diễn thuyết – Đề số 2

ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích dưới đây:

Trong bài diễn thuyết tại buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Liberty (Mỹ) năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã nhắn gửi:

Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng bao giờ ngừng làm những điều mà bạn cho là đúng […] Các bạn hãy nhớ không có cái gì đáng giá trên đời này lại đến với ta một cách dễ dàng. Sống đúng theo các giá trị của mình có nghĩa là bạn phải sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn. Họ biết rõ điều gì là đúng, nhưng họ không đủ can đảm và nghị lực để làm điều đó. Đó gọi là con đường hẹp ít người dám đi. Tôi biết các bạn sẽ làm điều đúng, chứ không phải điều dễ dàng, các bạn sẽ sống đúng với bản thân, đất nước và niềm tin của mình,

(Theo tạp chí Time, http://time.com/4778240/donald-trump-liberty-university-speech-transcript)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Câu 2: Anh/chị hiểu “con đường hẹp ít người dám đi” được nói đến trong đoạn trích là gì?

Câu 3: Theo Tổng thống Donald Trump, khi “sống đúng theo các giá trị của mình”, con người cần phải làm gì ?

Câu 4: Anh/chị có cho rằng “sống đúng theo các giá trị của mình” là điều cần thiết không? Vì sao?

Đáp án

ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên: Đoạn trích trên có nội dung khích lệ mỗi con người hãy kiên trì theo đuổi lối sống đúng đắn và sống theo các giá trị của mình.

Câu 2:

“Con đường hẹp ít người dám đi” là lối sống của những con người dũng cảm, sống đúng theo các giá trị của mình dù biết cuộc sống ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Câu 3:

Theo Tổng thống Donald Trump, khi “sống đúng theo các giá trị của mình”, con người cần phải:

“Sẵn sàng đối mặt với chỉ trích từ những người không đủ dũng cảm để làm những gì đúng đắn “nghĩa là phải có can đảm và nghị lực trong cuộc sống. Tránh lối sống không dám đấu tranh cho điều đúng đắn.

Câu 4:

Con người cần “sống đúng theo các giá trị của mình”

Nêu quan điểm: Đồng tình. Vì:

  • Chỉ có sống đúng theo các giá trị thì con người mới hoàn thiện được nhân cách.
  • Khi đó con người mới thanh thản, bình an trong tâm hồn và nhận được sự yêu mến, kính trọng của những người xung quanh.
  • Nếu mỗi người sống đúng theo các giá trị đó, xã hội sẽ tốt đẹp.

-> Vì vậy, sống đúng theo các giá trị là sứ mệnh, là trách nhiệm của con người với cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.