Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật là nó mà không phải là cái khác.

Trong hóa học, hợp chất được cấu tạo bởi từ hai nguyên tố khác loại trở lên, với tỷ lệ thành phần cố định và trật tự nhất định. Thành phần của hợp chất khác với hỗn hợp, ở chỗ không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi hợp chất bằng phương pháp vật lý. Trái ngược với hợp chất là đơn chất. Nói chung, tỷ lệ cố định này phải tuân theo những định luật vật lý, hơn là theo sự lựa chọn chủ quan của con người.

Vậy các chất được cấu tạo như thế nào? Hãy cùng Toptailieu tìm hiểu về câu hỏi trên nhé.

Câu hỏi: Các chất được cấu tạo từ?

A) Tế bào

B) Các nguyên tử, phân tử

C) Hợp chất

D) Các mô

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Các nguyên tử, phân tử

Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử.

>>> Tham khảo: Sóng ngang không truyền được trong các chất nào?

Giải thích của Toptailieu về lí do chọn đáp án B:

Trong hóa học, hợp chất được cấu tạo bởi từ hai nguyên tố khác loại trở lên, với tỷ lệ thành phần cố định và trật tự nhất định. Thành phần của hợp chất khác với hỗn hợp, ở chỗ không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi hợp chất bằng phương pháp vật lý.

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại. Để quan sát được các nguyên tử, phân tử người ta thường sử dụng kính hiển vi.

Trong thực tế, nếu bạn xếp 100 triệu phân tử nước (H2O) nối liền nhau thành một hàng thì cũng chưa thể đạt đến độ dài 2cm. Nếu tưởng tượng một con muỗi lớn lên gấp 1 triệu lần, thì lúc đó con muỗi khổng lồ dài tới 10km thì kích thước mỗi phân tử vẫn chưa lớn bằng một dấu chấm.

Các chất được cấu tạo như thế nào?

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về chất và cấu tạo của chất

Câu 1: Chọn phát biểu đúng?

A) Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được.

B) Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên mắt thường vẫn có thể quan sát được.

C) Vì các nguyên tử, phân tử rất bé nên giữa chúng không có khoảng cách.

D) Nguyên tử, phân tử của các chất đều giống nhau.

Đáp án đúng: A. Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được.

Câu 2: Tại sao các chất trông đều có vẻ liền như một khối mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt? Câu giải thích nào sau đây là đúng nhất?

A) Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên mắt thường ta không thể phân biệt được.

B) Vì một vật chỉ được cấu tạo từ một số ít các hạt mà thôi.

C) Vì kích thước các hạt không nhỏ lắm nhưng chúng lại nằm rất sát nhau.

D) Một cách giải thích khác.

Đáp án đúng: A. Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên mắt thường ta không thể phân biệt được.

Câu 3: Chọn phát biểu sai khi nói về chuyển động của các phân tử, nguyên tử.

A) Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.

B) Các nguyên tử, phân tử chuyển động theo một hướng nhất định.

C) Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên.

D) Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Đáp án đúng: B. Các nguyên tử, phân tử chuyển động theo một hướng nhất định.

Câu 4: Chọn câu đúng

A) Các chất cấu tạo từ các phân tử, phân tử là hạt nhỏ nhất không thể phân chia được.

B) Ở thể rắn, lực liên kết giữa các phân tử, nguyên tử nhỏ hơn ở thể lỏng.

C) Số phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất rất lớn vì kích thước của các hạt này rất nhỏ.

D) Vì thể tích bảo toàn nên khi trộn hai chất lỏng với nhau, thể tích của hỗn hợp sẽ bằng tổng thể tích của hai chất lỏng.

Đáp án đúng: C. Số phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất rất lớn vì kích thước của các hạt này rất nhỏ.

Câu 5: Chọn câu sai:

A) Không khí hòa trộn với một khí khác dễ hơn đi vào một chất lỏng.

B) Chất rắn hoàn toàn không cho một chất khí đi qua vì giữa các hạt cấu thành chất rắn không có khoảng cách.

C) Cá vẫn sống được ở sông, hồ, ao, biển. Điều này cho thấy oxi trong không khí hòa tan được vào nước mà không làm thay đổi thể tích dung dịch.

D) Việc đường tan trong nước chứng tỏ giữa các phân tử nước có khoảng cách.

Đáp án đúng: B. Chất rắn hoàn toàn không cho một chất khí đi qua vì giữa các hạt cấu thành chất rắn không có khoảng cách.

———————-

Trên đây là bài tìm hiểu của Toptailieu về câu hỏi Các chất được cấu tạo như thế nào? Hi vọng cùng với một số câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về chất và cấu tạo của chất trên sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.