ĐÁP ÁN MÔ ĐUN 2

Chọn các đáp án đúng: Các nguyên tắc dạy học và giáo dục nào phát triển phẩm chất, năng lực?

(Chọn nhiều nguyên tắc đúng)

Đáp án:

Các nguyên tắc dạy học và giáo dục nào phát triển phẩm chất năng lực mô đun 2:

  • Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.
  • Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.
  • Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.
  • Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
  • Tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.
  • Kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất là điều kiện tiên quyết trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.