Lời giải và đáp án chính xác nhất cho câu hỏi:  “ Các thành phần chính trên trang tính gồm: ”kèm kiến thức tham khảo do Top Tài Liệu biên soạn là tài liệu học tập hay và hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập tốt hơn.

Câu hỏi

Các thành phần chính trên trang tính gồm:
A. Các hàng, cột, ô tính
B. Hộp tên
C. Khối và thanh công thức
D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải :

đáp án đúng: D

Các thành phần chính trên trang t

ính gồm các hàng, cột, ô tính, hộp tên, khối và thanh công thức

Kiến thức tham khảo

Khái niệm, các thành phần chính và các tính năng của trang tính

1. Trang tính là gì?

– Trang tính là miền làm việc chính của bảng tính, gồm có các cột, các hàng và các ô tính.

2. Các thành phần chính trên trang tính

– Hộp tên: là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô được chọn.

– Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc của cột.

– Thanh công thức: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn.

3. Các tính năng của trang tính

Google Trang tính cung cấp một loạt các tính năng bảng tính, bao gồm:

Định dạng văn bản

Nhập công thức

Định dạng có điều kiện

Nhập hình ảnh

Khả năng tạo biểu đồ và đồ thị từ các tập dữ liệu

Khả năng sử dụng các tập lệnh

Việc sử dụng nhiều mẫu khác nhau

Tạo và nhập dữ liệu Form dễ dàng

Kết nối các bảng tính với nhau

Hệ thống Add-Ons phong phú

Hỗ trợ cho chia sẻ làm việc nhóm

Bảo vệ, ẩn và chỉnh sửa trang tính

1. Bảo vệ một trang tính hoặc dải ô

Nếu bạn không muốn mọi người thay đổi nội dung trong một bảng tính, bạn có thể bảo vệ bảng tính đó. Bạn không nên dùng cách này để bảo mật. Mọi người có thể in, sao chép, dán và nhập cũng như xuất các bản sao của bảng tính được bảo vệ. Chỉ chia sẻ bảng tính với những người bạn tin tưởng.

2. Ẩn trang tính khỏi chế độ xem

Bạn có thể ẩn trang tính cũ hoặc là phần giữ chỗ cho các phép tính mà những trang tính khác sử dụng.

Ẩn trang tính không giống như bảo vệ trang tính.

Bạn có thể cho hiện và xem những trang tính này trên mọi trình chỉnh sửa bảng tính.

Người xem bảng tính không thể nhìn thấy các trang tính ẩn. Nếu có ai đó tạo bản sao của bảng tính này, thì các trang tính sẽ vẫn bị ẩn nhưng họ sẽ có thể cho hiện những trang tính đó.

3. Chỉnh sửa trang tính

Lưu ý: Bạn có thể thực hiện các thao tác hàng loạt trên nhiều thẻ trong một Trang tính, chẳng hạn như:

Sao chép

Xóa

Nhân bản

Ẩn

Di chuyển thẻ

Đối với các thao tác hàng loạt, trên bàn phím, hãy nhấn phím Shift, chọn các thẻ and then nhấp vào thao tác mà bạn muốn thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.