Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi: “Cách giải toán lớp 3 tìm x” cùng với kiến thức mở rộng do Top Tài Liệu tổng hợp, biên soạn về môn Toán lớp 3 là tài liệu học tập bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Cách giải toán lớp 3 tìm x

Cách giải toán lớp 3 tìm x:

–  Quy tắc thực hiện:

+ Thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau

+ Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì thực hiện theo thứ tự từ trai qua phải

– Công thức tìm x:

+ Phép cộng: Số hạng + số hạng = tổng

-> Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

+ Phép trừ: số bị trừ – số trừ = hiệu

-> Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

-> Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ cho hiệu

+ Phép nhân: thừa số x thừa số = tích

-> Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

+ Phép chia: số bị chia : số chia = thương.

-> Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

-> Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

 Cùng Top Tài Liệu tìm hiểu thêm về các dạng toán tìm x lớp 3  các em nhé!

Kiến thức tham khảo về các dạng toán tìm x lớp 3

1. Các dạng toán tìm x cơ bản

a. Dạng 1 :

– Các bài tìm x mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ, còn vế phải là 1 số.

Cách giải toán lớp 3 tìm x

– Ví dụ: Tìm x:

549 + x = 1326

x = 1326 – 549

x = 777

x – 636 = 5618

x = 5618 + 636

x = 6254

b. Dạng 2

– Những bài tìm x mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số.

– Ví dụ: Tìm x

x : 6 = 45 : 5

x : 6 = 9

x = 9 x 6

x = 54

c. Dạng 3:

– Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ: Tìm x:

736 – x : 3 = 106

x : 3 = 736 – 106 (dạng 2)

x : 3 = 630 (dạng 1)

x = 630 x 3

x = 1890

d. Dạng 4:

– Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.

Ví dụ: Tìm x

(3586 – x) : 7 = 168

(3586 – x) = 168 x 7

3586 – x = 1176

x = 3586 – 1176

x = 2410

e. Dạng 5:

– Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số

Ví dụ: Tìm x

125 x 4 – x = 43 + 26

125 x 4 – x = 69

500 – x = 69

x = 500 – 69

x = 431

f. Dạng 6:

– Các bài tìm x mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính có dấu ngoặc đơn , còn vế phải là một tổng, hiệu ,tích, thương của hai số

Ví dụ: Tìm x

(x – 10) x 5 = 100 – 80

(x – 10) x 5 = 20 (dạng 5)

(x – 10) = 20 : 5

x – 10 = 4

x = 4 + 10

x = 14

2. Các bài tập bổ sung kiến thức

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

423 x 2                         243 x 3                            231 x 4                         933 : 3

4268 + 3917                3845 + 2625                    7331 – 759                   135 x 9

2457 : 3                       1414 x 5                          1736 – 456                     1204 : 4

Bài 2: Tìm x biết

a) 15 : x = 24 : 8                   b) 42 : x = 36 : 6                   c) 84 : x =  18 : 9

Bài 3: Thùng thứ nhất có 16 lít dầu, thùng thứ nhất có số dầu bằng  1/8 số dầu thùng thứ hai. Hỏi  thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Có 234 kg gạo  chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Bài 5: Chị An năm nay 16 tuổi, tuổi của bố chị An gấp 3 lần tuổi của chị An. Hỏi hai bố con chị An năm nay  bao nhiêu tuổi ?

Bài 6: Tính:

236 + 372 + 453 – 253 – 172 – 36

612 –  342 : 9 + (102 – 68)

Bài 7:  Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính?

Bài 8: Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.

Bài 9: Dũng có 12 viên phấn, Toàn có số viên phấn gấp 3 lần số viên phấn của Dũng. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên phấn?

Bài 10: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 11: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.