Top tài liệu

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ THEO NHÂN VẬT CHÍNH

– Nhân vật văn học:

+ Là hình tượng con người (có thể là loài vật hay cây cỏ,… được nhân cách hoa) được miêu tả trong văn bản văn học.

+ Thường có tên tuổi, lai lịch, ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ, tình cảm…

+ Có mối quan hệ với những nhân vật khác và thường được bộc lộ qua diễn biến của cốt truyện.

+ Phân loại nhân vật: Tuỳ theo vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhân vật trong tác phẩm:

> Nhân vật chính.

> Nhân vật phụ.

– Tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính là viết hoặc kể lại một cách ngắn gọn những việc cơ bản xảy ra với nhân vật đó.

– Mục đích:

+ Nắm vững tính cách và số phận của nhân vật.

+ Góp phần đi sâu tìm hiểu và đánh giá tác phẩm.

– Yêu cầu:

+ Trung thành với văn bản gốc.

+ Nêu được đặc điểm và những sự việc xảy ra với nhân vật chính.

II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ DỰA THEO NHÂN VẬT CHÍNH

– Bước 1: Đọc kĩ văn bản, xác định nhân vật chính và diễn biến của sự việc đó.

– Bước 2: Chọn sự việc cơ bản xảy ra với nhân vật chính và diễn biến của sự việc đó.

– Bước 3: Tóm tắt hành động, lời nói, tâm trạng của nhân vật theo diễn biến của sự việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *