Top tài liệu

1. Phần Mở Đầu

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Viết thời gian và địa điểm viết bản tường trình theo địa điểm, ngày tháng năm. Chẳng hạn như Hà Nội, ngày 24/04/2019.

2. Phần Nội Dung

– Tên mẫu bản tường trình sẽ được trình bày ở chính giữa, sử dụng chữ in hoa hoặc là chữ đậm.

– Mục “Kính gửi”: Viết tên người nhận hoặc trường học nhận bản tường trình. Chẳng hạn: Thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn A.

– Mục “Họ tên của học sinh”: Viết họ tên của bạn theo đúng chứng minh thư. Chẳng hạn Trần Văn B

– Mục “Học sinh lớp”: Viết lớp bạn đang theo học. Chẳng hạn 12B9

– Mục “Nội dung tường trình”: Trình bày cụ thể và chi tiết diễn biến của sự việc .

– Mục “Lời hứa và cam kết”:

3. Phần Kết

– Bạn học sinh ký vào xác nhận

– Thầy cô giáo và hiệu trưởng của nhà trường xác nhận

4. Mẫu bản tường trình

Cộng hòa – xã hội – chủ nghĩa – việt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

———

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về :……………………………………………………..

Kính gửi: ……………………………………………………..………………….

Tên em là: ………………………………………………..………………………

Em xin tường trình vụ việc lại như sau

……………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..………

Em xin cam kết những điều nêu trên là đúng sự thật, nếu sai em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường

Người viết tường trình

                                                                                            Học sinh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.