Top tài liệu

Câu hỏi trắc nghiệm điều lệ trường trung học

Nhằm giúp các bạn có thêm tư liệu ôn tập sử dụng trong các kỳ thi viên chức, thi giáo viên dạy giỏi… Toptailieu xin giới thiệu đến các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm về điều lệ trường trung học. Hy vọng đấy sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn.

  • Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT

Câu 1: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Điều lệ này áp dụng cho trường nào?

a/ Trường trung học

b/ Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

c/ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

d/ Trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt

Câu 2: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Trường trung học có?

a/ tư cách pháp nhân

b/ con dấu riêng

c/ Tất cả phương án

d/ tài khoản

Câu 3: Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân

a/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Câu 4. Đâu là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học là?

a/ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

b/ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục/

c/ Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d/ Tất cá nhiệm vụ trên

Câu 5. Giáo viên trường trung học làm nhiệm vụ?

a/ dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

b/ dạy học, phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

c/ dạy học, giáo dục học sinh trong và ngoài trường trung học

Câu 6. Giáo viên, nhân viên không có những quyền nào dưới đây?

a/ Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

b/ Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

c/ Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

d/ Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 05 ngày liên tục

Câu 7. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải?

a/ chỉnh tề, gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước

b/ chỉnh tề, lịch sự phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước

c/ chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.