Top tài liệu
Câu 41. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách tường tối thiểu là bao nhiêu?
a) 20 cm. o
b) 30 cm. R
Câu 42. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách trần tối thiểu là bao nhiêu?
a) 30 cm. o
b) 50 cm. R
Câu 43. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu là bao nhiêu?
a) 15 cm. R
b) 30cm. o
Câu 44. Có được phép sử dụng động vật chết do bệnh, dịch để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm không?
a) Có. o
b) Không. R
Câu 45. Các biểu hiện chủ yếu nào sau đây thì được cho là bị ngộ độc thực phẩm do thực phẩm bị ôi thiu?
a) Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau đầu. R
b) Ho, sổ mũi, khó thở, hắt hơi, đau đầu. o
Câu 46. Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng những nhóm điều kiện nào sau đây?
a) Điều kiện về cơ sở. o
b) Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ. o
c) Điều kiện về con người. o
d) Cả 3 trường hợp trên. R
Câu 47. Nguy cơ thực phẩm bị ô nhiễm là do yếu tố nào?
a) Hóa học. o
b) Sinh học. o
c) Vật lý. o
d) Cả 3 trường hợp trên. R
Câu 48. Biện pháp nào sau đây được sử dụng để diệt các loại vi khuẩn gây bệnh thông thường?
a) Sử dụng nhiệt độ cao (nấu ở nhiệt độ sôi ít nhất 3 phút). R
b) Sử dụng nhiệt độ thấp (từ 0 đến 5 độ C). o
Câu 49. Thực phẩm bị ô nhiễm từ nguồn nào?
a) Từ bàn tay người sản xuất bị ô nhiễm. o
b) Từ côn trùng, động vật có tác nhân gây bệnh. o
c) Từ nguyên liệu bị ô nhiễm. o
d) Từ trang thiết bị không đảm bảo vệ sinh. o
e) Cả 4 trường hợp trên. R
Câu 50.Khi có tranh chấp, người khởi kiện, khiếu nại phải tự chi trả kinh phí lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm, trường hợp kết quả kiểm nghiệm khẳng định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nào sẽ phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tranh chấp cho người khởi kiện, khiếu nại?
a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. R
b) Người khởi kiện, khiếu nại. o
c) Đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm. o
Câu 51. Bảo quản thực phẩm không đúng quy định của nhà sản xuất có thể gây nên những tác hại gì?
a) Ô nhiễm thực phẩm. o
b) Giảm chất lượng thực phẩm. o
c) Cả 2 trường hợp trên. R
Câu 52. Nhãn thực phẩm bao gói sẵn gồm có các nội dung nào?
a) Tên sản phẩm. o
b) Định lượng sản phẩm. o
c) Thời hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. o
d) Số Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP. o
e) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm thực phẩm. o
f) Tất cả các trường hợp trên R
Câu 53. Trong quá trình chế biến thực phẩm, người trực tiếp chế biến thực phẩm có phải mặc trang phục bảo hộ riêng không?
a) Có. R
b) Không. o
Câu 54. Khi bị ngộ độc thực phẩm, ông/ bà báo tin cho ai?
a) Cơ sở y tế gần nhất. R
b) Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. o
c) Chính quyền hoặc Công an nơi gần nhất. o
Câu 55. Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được áp dụng:
a) Đối với từng cơ sở sản xuất thực phẩm. o
b) Đối với từng nhà máy sản xuất độc lập tại một địa điểm. o
c) Cả 2 trường hợp trên. R
Câu 56. Những nhóm sản phẩm thực phẩm nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn?
a) Nước giải khát, bánh kẹo. o
b) Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên. o
c) Ngũ cốc, sữa tươi nguyên liệu, thịt và các sản phẩm thịt. R
Câu 57. Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và bánh kẹo thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ, ngành nào?
a) Bộ Y Tế. R
b) Bộ Công thương. o
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. o
Câu 58.Cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, bánh kẹo, rượu, nước khoáng đóng chai thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ nào?
a) Bộ Y Tế. o
b) Bộ Công thương. R
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. o
Câu 59.Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y Tế) thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ xác nhận bằng văn bản đối với những sản phẩm nào sau đây?
a) Sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn. o
b) Sản phẩm nhập khẩu chỉ nhằm mục đích sử dụng trong nội bộ khách sạn bốn sao trở lên. o
c) Cả 2 trường hợp trên. R
Câu 60. Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm đã có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GMP, HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương) phải lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ với tần suất?
a) 01 (một) lần/ năm. R
b) 02 (hai) lần/ năm. o
c) 02 (hai) năm/ lần. o
Câu 61. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y Tế) có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những co sản xuất, kinh doanh thực phẩm nào?
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm trừ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. R
b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm sữa chế biến. o
c) Cả 2 trường hợp trên. o
Câu 62. Những hành vi bị cấm trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm?
a) Vi phạm về ghi nhãn thực phẩm. o
b) Quảng cáo thực phẩm sai sự thật. o
c) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị biến chất. o
d) Tất cả các hành vi trên. R
Câu 63. Thực phẩm phải được thu hồi trong trường hợp nào?
a) Thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn bán trên thị trường. o
b) Thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản. o
c) Cả 2 trường hợp trên. R
Câu 64. Thực phẩm không bảo đảm an toàn phải xử lý theo hình thức nào?
a) Tái xuất. o
b) Tiêu hủy. o
c) Chuyển mục đích sử dụng. o
d) Cả 3 trường hợp trên. R
Câu 65. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho những cơ sở nào?
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai đóng trên địa bàn. o
b) Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. o
c) Cả 2 trường hợp trên. R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.