Top tài liệu

Câu 1. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

A/ Tiểu não

B/ Trụ não

C/ Tủy sống

D/ Hạch thần kinh

Câu 2. Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?

A/ Cấu tạo

B/ Chức năng

C/ Tần suất hoạt động

D/ Thời gian hoạt động

Câu 3. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

A/ hạch thần kinh.

B/ dây thần kinh.

C/ cúc xináp.

D/ nơron.

Câu 4. Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục ?

A/ 4

B/ 3

C/ 2

D/ 1

Câu 5. Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron ?

A/ Thân nơron

B/ Sợi trục

C/ Sợi nhánh

D/ Cúc xináp

Câu 6. Nơron có chức năng gì ?

A/ Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

B/ Tiếp nhận và xử lí các kích thích

C/ Trả lời các kích thích

D/ Tất cả các phương án còn lại

Câu 7. Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?

A/ 1 tỉ tế bào

B/ 100 tỉ tế bào

C/ 1000 tỉ tế bào

D/ 10 tỉ tế bào

Câu 8. Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

A/ Không có khả năng phân chia

B/ Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục

C/ Có nhiều sợi trục

D/ Có một sợi nhánh

Câu 9. Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

A/ Giữa các bao miêlin

B/ Đầu sợi nhánh

C/ Cuối sợi trục

D/ Thân nơron

Câu 10. Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?

A/ Bài tiết nước tiểu

B/ Co bóp dạ dày

C/ Dãn mạch máu dưới da

D/ Co đồng tử

Câu 11: Hệ thần kinh bao gồm: 

A/ Bộ phận trung ương và ngoại biên

B/ Bộ não và các cơ

C/ Tủy sống và tim mạch

D/ Tủy sống và hệ cơ xương

Câu 12: Chức năng của hệ thần kinh là gì?

A/ Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể

B/ Giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể

C/ Điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa

D/ Sản xuất tế bào thần kinh

Câu 13: Não thuộc bộ phận nào của hệ thần kinh?

A/ Bộ phận ngoại biên

B/ Bộ phận trung ương

C/ Một bộ phận độc lập

D/ Một bộ phận của tủy sống

Câu 14: Bộ phận nào không xuất hiện trong cấu tạo của một nơron thần kinh điển hình?

A/ Eo Răngviê

B/ Sắc tố

C/ Cúc xináp

D/ Bao miêlin

Câu 15: Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?

A/ Bó sợi vận động

B/ Bó sợi cảm giác

C/ Tủy sống

D/ Hạch thần kinh

Câu 16: Dạ dày hoạt động dưới sự điều hòa của hệ thần kinh nào?

A/ Vận động

B/ Hệ thần kinh riêng

C/ Hạch thần kinh

D/ Sinh dưỡng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.