1. Khái niệm Tài nguyên và môi trường

a. Tài nguyên

– “Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người”.

– Tài nguyên là đối tượng sản xuất của con người. Xã hội loài người càng phát triển, số loại hình tài nguyên và số lượng mỗi loại tài nguyên được con người khai thác ngày càng tăng.

– Người ta phân loại tài nguyên như sau:

+ Theo quan hệ với con người: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã hội.

+ Theo phương thức và khả năng tái tạo: Tài nguyên tái tạo, tài nguyên không tái tạo.

+ Theo bản chất tự nhiên: Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên năng lượng, tài nguyên khí hậu cảnh quan, di sản văn hoá kiến trúc, tri thức khoa học và thông tin.

b. Môi trường

– Môi trường là tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta. Môi trường có thể là những vật sống (sinh học) hoặc vật không sống (phi sinh học). Môi trường bao gồm vật lý, hóa học, và các hiện tượng tự nhiên khác.

– Môi trường là một vấn đề quan trọng ngay cả khi xã hội đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh, hay bất kỳ vấn đề xã hội kéo dài nào khác. Điều đặt môi trường nằm trên mọi thứ là vì Trái Đất là ngôi nhà duy nhất mà con người hiện đang có và chính nó cung cấp không khí, thức ăn, và các nhu cầu khác của con người.

– Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. Cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái. Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường. Khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

2. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

a. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay

– Về tài nguyên: Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt, diện tích rừng bị thu hẹp, động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, chất lượng đất suy giảm, đất canh tác bị thu hẹp, tài nguyên biển cũng suy giảm đáng kể.

– Về môi trường: Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

b. Mục tiêu, phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

– Mục tiêu 

+ Sử dụng hợp lý tài nguyên.

+ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

– Phương hướng

+ Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

+ Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.

+ Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+ Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

+ Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

+ Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Bảo vệ tài nguyên môi trường là yêu cầu bức thiết của toàn nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng; có ý nghĩa đối với cả hiện tại và tương lai, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

– Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

– Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương và ở nơi mình hoạt động.

– Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

4. Bài tập vận dụng

Câu 1: Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

Bài làm:

– Tình hình môi trường ở nước ta hiện nay:

+ Ô nhiễm môi trường nước

+ Ô nhiễm môi trường không khí

+ Ô nhiễm môi trường đất

Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm

– Từ đó, ta thấy môi trường ở nước ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Môi trường nước, đất, không khí…đều đang bị ô nhiễm khắp nơi, đặc biệt là khu vực thành phố nơi có đông đảo người sinh sống.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến môi trường ngày càng bị ô nhiễm, bao gồm cả nguyên nhân khác quan và nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là do nguyên nhân chủ quan. Vì vậy, người dân cần phải nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đó là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay.

Câu 2: Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào?

Bài làm

– Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường

– Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và ở nơi mình hoạt động như: tham gia trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, mở rộng diện tích rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ gìn, phát triển các khi bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện các quy định về vệ sinh công cộng, phê phán việc săn bắt, tiêu diệt động vật quý hiếm

– Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *