Cho ví dụ minh hoạ về xung đột lợi ích và hướng giải quyết xung đột này

Trả lời:

Cho ví dụ minh hoạ về xung đột lợi ích và hướng giải quyết xung đột này:

– Ở một trường A: Khi một giáo viên B vì gia đình có việc nên đã xin nghỉ. Sau khi đã nghỉ vì việc riêng nên phải thực hiện dạy bù chương trình buổi đã nghỉ. Nhưng giáo viên B tỏ ra không hài lòng về việc phải thực hiện dạy bù.

– Hướng giải quyết: Phải có quy chế rõ ràng về việc thực hiện dạy bù. Và cứ theo quy chế để làm việc và áp dụng với tất cả các đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.