Câu hỏi: Cho ví dụ về thông tin có thể được thể hiện bằng nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Trả lời

Một ví dụ về thông tin có nhiều cách thể hiện dữ liệu: Thông tin của công dân có thể ghi vào một danh sách trong một tệp bảng tính, có thể thể hiện thông qua mã vạch QR (QR code), hoặc ghi vào chíp của thẻ CCCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.