Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới hay nhất

Trả lời câu hỏi: Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

EU là là 1 trung tâm kinh tế lớn và là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới là bởi vì :

*Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới:

– EU là 1 trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới (Hoa Kì, EU, Nhật )

– Tuy dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm tới 31% tổng GDP thế giới và tiêu thụ 19% năng lượng thế giới

– EU đứng đầu thế giới về GDP (2005)

* Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới:

– Chiếm 59 % trong viện trợ phát triển của thế giới

– Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP 26.5 % và tỉ trọng xuất khẩu trong thế giới 37.7 % đều đứng đầu thế giới

– Là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển

Cùng Top Tài liệu tìm hiểu thêm về liên minh EU nhé !

Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới hay nhất

I. EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới

1. Sự ra đời và phát triển

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

– Năm 1951 thành lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

– Năm 1957: sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC).

– Năm 1958: Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.

– Năm 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành Cộng đồng châu Âu (EC).

– Năm 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

– Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.

2. Mục đích và thể chế

– Mục đích:

+ Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

– Các cơ quan đầu não của EU:

+ Hội đồng châu Âu

+ Nghị viện châu Âu

+ Hội đồng bộ trưởng EU

+ Ủy ban Liên minh châu Âu

→ Những cơ quan này quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị.

3. Vị thế của EU trong nên kinh tế thế giới

a. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

– Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

– Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung một mức thuế.

– EU dẫn đầu thế giới về thương mại.

– EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

– EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

b. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

– Hình thành nên thị trường chung và sử dụng đồng tiền chung (Euro) → EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

– Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước thành viên.

4. Thị trường chung Châu Âu

a. Tự do lưu thông

– EU thiết lập thị trường chung Châu Âu từ 01/01/1993.

– Bốn mặt tự do lưu thông là:

+ Tự do lưu thông hàng hóa

+ Tự do lưu thông tiền vốn

+ Tự do di chuyển

+ Tự do lưu thông dịch vụ

– Ý nghĩa của tự do lưu thông:

+ Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế.

+ Thực hiện một chính sách thương mại với các nước ngoài liên minh Châu Âu.

+ Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU đối với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

b. Euro (ơ-rô) – đồng tiền chung của EU

– Đồng tiền chung Euro được sử dụng từ năm 1999 đến nay ở EU.

– Lợi ích:

+ Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Âu.

+ Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.

+ Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

+ Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

II. Vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới

– EU chỉ chiếm 2,2% diện tích lục địa của Trái Đất và 7,1% dân số của thế giới nhưng chiếm tới:

+ 37,7% xuất khẩu của thế giới.

+ 30,9% GDP của thế giới (2004).

+ 26% sản lượng ôtô của thế giới.

+ 19,9% mức tiêu thụ năng lượng của toàn thế giới.

– Xét về nhiều chỉ số kinh tế, EU đứng đầu thế giới, vượt trên Hoa Kì và Nhật Bản.

– Nếu so sánh với Hoa Kì và Nhật Bản, thì EU đã vượt lên đứng đầu (năm 2004) thế giới về tổng giá trị GDP trong tổng giá trị kinh tế và cả tổng giá trị xuất khẩu của thế giới.

III . Ý nghĩa hình thành EU

– Thuận lợi:

+ Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.

+ Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối.

+ Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hóa EU về các mặt kinh tế – xã hội.

+ Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển vốn và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

– Khó khăn: Việc chuyển đổi sang đồng ơ-rô có thể xảy ra tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *