Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên Tham gia tích cực vào quá trình phát triển của chính mình. Quyền trẻ em là một bộ phận không thể thiếu của quyền con người. Các bạn hãy cùng Toptailieu đến với câu hỏi: Con có kiến nghị gì đối với cha mẹ, thầy cô và các cô chú lãnh đạo làm công tác trẻ em các cấp để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước Liên hiệp quốc quy định? Và một số kiến thức mở rộng về quyền trẻ em qua bài tìm hiểu dưới đây nhé!

1. Quyền trẻ em là gì? 

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên Tham gia tích cực vào quá trình phát triển của chính mình.

Quyền trẻ em là một bộ phận không thể thiếu của quyền con người.

Công ước Quốc tế về quyền trẻ em là Luật quốc tế để bảo vệ quyền trẻ em, bao gồm 54 điều khoản. Công ước đề ra các quyền cơ bản của con người mà trẻ em trên toàn thế giới đều được hưởng, và được Liên hợp quốc thông qua năm 1989. Hầu hết tất cả các các nước trên thế giới đồng tình và phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Và đối với Việt Nam, những người có độ tuổi dưới 16 tuổi được coi là trẻ em.

>>> Tham khảo: Câu hỏi trắc nghiệm Luật trẻ em mới nhất

2. Quyền trẻ em theo Luật trẻ em và Công ước Liên Hợp quốc quy định

Quyền trẻ em theo Công ước Liên Hợp quốc quy định:

Quyền được sống còn bao gồm quyền của trẻ em được sống một cuộc sống bình thường và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất. Đó là mức sống đủ, có nơi ở, ăn uống đủ chất, được chăm sóc sức khỏe. Trẻ em phải được khai sinh ngay sau khi ra đời.

Quyền được phát triển: Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm sự sống còn và phát triển của trẻ em; quyền được cha mẹ chăm sóc sau khi ra đời, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và đạo đức. Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm và giúp đỡ cha mẹ, người có trách nhiệm nuôi dưỡng thực hiện quyền này. Trong trường hợp cần thiết phải thực hiện chương trình hỗ trợ và giúp đỡ vật chất, đặc biệt về dinh dưỡng, quần áo và nhà ở . Trẻ em có quyền được học tập, nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền học tập; thi hành giáo dục tiểu học bắt buộc, sẵn có.

Quyền được bảo vệ bao gồm những qui định như trẻ em phải được bảo vệ chống tất cả các hình thức bóc lột lao động, bóc lột và xâm hại tình dục, lạm dụng ma túy, sao nhãng và bị bỏ rơi, bị bắt cóc, buon bán. Trẻ em còn được bảo vệ khỏi sự can thiệp vô cớ vào thư tín và sự riêng tư. Quyền được bảo vệ bao gồm cả không bị tra tấn, đánh dập và lạm dụng trong trường hợp trẻ em làm trái pháp luật hay bị giam giữ.

Quyền được tham gia tạo mọi điều kiện cho trẻ em được tự do bày tỏ quan điểm và ý kiến về những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình. Trẻ em còn có quyền kết bạn, giao lưu và hội họp hòa bình, được tạo điều kiện để tiếp cận các nguồn thông tin và lựa chọn thông tin phù hợp.

Con có kiến nghị gì đối với cha mẹ, thầy cô và các cô chú lãnh đạo làm công tác trẻ em các cấp để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước Liên hiệp quốc quy định?

Quyền trẻ em theo Luật Trẻ em Việt Nam:

– Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Mọi trẻ em khi sinh ra đều có quyền được khai sinh. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Giấy khai sinh có giá trị toàn cầu.

– Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng

Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

– Quyền được sống chung với cha mẹ

Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của trẻ em. Các trường hợp trẻ em buộc phải cách ly cha mẹ được pháp luật quy định

– Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu: Điều 16 Luật Trẻ em 2016 quy định: “Trẻ em có quyền và bình đẳng về cơ hội được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân”, quy định này thể hiện việc Nhà nước trao quyền học tập cho trẻ em và bảo đảm mọi trẻ em được bình đẳng trước các cơ hội hưởng quyền học tập dù hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau.

– Quyền vui chơi, giải trí: Nội dung này được quy định tại Điều 17 Luật Trẻ em 2016 “Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi”.

– Quyền có tài sản: Điều 20 Luật Trẻ em 2016 khẳng định: “Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật”.

3. Con có kiến nghị gì đối với cha mẹ, thầy cô và các cô chú lãnh đạo làm công tác trẻ em các cấp để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước Liên hiệp quốc quy định?

Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, cần được bảo vệ và tạo môi trường phát triển. Con xin đưa ra một vài kiến nghị đối với cha mẹ, thầy cô và các cô chú lãnh đạo làm công tác trẻ em các cấp để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước Liên hiệp quốc quy định như sau:

– Đầu tiên, con nghĩ là cần phải tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em, học sinh biết và hiểu về quyền của bản thân mình. Chỉ khi hiểu rõ quyền lợi của mình, chính trẻ em cũng sẽ có ý thức bảo vệ quyền lợi của mình khi quyền lợi ấy bị xâm phạm.

– Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về quyền trẻ em thì cần thông báo với cha mẹ, thầy cô để xử lý.

– Đảm bảo cho chúng con thực hiện các quyền trẻ em: được vui chơi, học hành, hưởng các chăm sóc y tế… Để thực hiện những quyền lợi này, nhà nước và các cơ quan, tổ chức xã hội luôn luôn đóng vai trò quan trọng nhất.

——————————–

Trên đây Toptailieu đã cùng các bạn tìm hiểu câu hỏi Con có kiến nghị gì đối với cha mẹ, thầy cô và các cô chú lãnh đạo làm công tác trẻ em các cấp để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước Liên hiệp quốc quy định? Hi vọng cùng với một số kiến thức mở rộng về quyền trẻ em theo Luật Trẻ em và Công ước của Liên hợp quốc sẽ giúp các bạn mở rộng hành trang tri thức của mình. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.