Soạn Công nghệ 10 CD Bài 22: Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 22: Một số nghề nghiệp liên quan tới thiết kế ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Những nghề nào sau đây liên quan đến thiết kế kĩ thuật Cơ khí                            Điện – điện tử                 Xây dựng Kĩ […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 20: Quy trình thiết kế kĩ thuật

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 20: Quy trình thiết kế kĩ thuật ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Để thiết kế một mái che sân nhà em cần thực hiện những công việc gì? Câu trả lời: Để thiết kế […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 16: Bản vẽ xây dựng

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 16: Bản vẽ xây dựng ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Quan sát hình 16.1 và cho biết bản vẽ xây dựng đóng vai trò gì trong quá trình xây dựng một ngôi nhà. Câu […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 15: Bản vẽ lắp

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 15: Bản vẽ lắp ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Quan sát hình 15.1 và cho biết: – Các chi tiết bộ bánh xe được lắp với nhau như thế nào? – Để thể hiện […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 14: Bản vẽ chi tiết

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 14: Bản vẽ chi tiết ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Để chế tạo chi tiết máy hình 14.1 cần căn cứ vào đâu? Câu trả lời: Để chế tạo chi tiết máy hình 14.1 […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 13: Biểu diễn ren

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 13: Biểu diễn ren ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Cho biết tác dụng của ren trong các sản phẩm ở hình 13.1 Câu trả lời: – Hình 13.1a: Kẹp chặt bu lông, đai ốc […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 12: Hình chiếu phối cảnh

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 12: Hình chiếu phối cảnh ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Quan sát kích thước bề rộng con đường trong hình 12.1 và cho biết ở xa so với gần nhau khác nhau như thế […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 11: Hình chiếu trục đo

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 11: Hình chiếu trục đo ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động – Hình 11.1a và 11.1b có biểu diễn cùng hình dạng của một vật thể hay không? – Hình nào dễ hình dung hình […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 10: Mặt cắt và hình cắt

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 10: Mặt cắt và hình cắt ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Quan sát hình 10.1, hãy cho biết: – Các nét đứt mảnh trên hình chiếu đứng thể hiện phần nào của vật thể? […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 9: Hình chiếu vuông góc

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 9: Hình chiếu vuông góc ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Quan sát hình 9.1 và cho biết: Tại sao hình chiếu của quả bóng không phải là hình tròn. Khi nào hình chiếu của […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 7: Đánh giá công nghệ

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 7: Đánh giá công nghệ ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Khi cần mua một chiếc xe đạp, em sẽ lựa chọn dựa trên cơ sở nào? Câu trả lời: Khi cần mua một chiếc […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 3: Một số công nghệ phổ biến

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 3: Một số công nghệ phổ biến ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Công nghệ phổ biến là các công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm hàng hóa […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 CD Bài 2: Hệ thống kĩ thuật

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 CD Bài 2: Hệ thống kĩ thuật ngắn gọn, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Cánh diều mới nhất. Khởi động Hãy kể tên các phần tử trong hệ thống điều khiển cấp nước gia đình tự động trên hình 2.1. Chúng liên kết với […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 15: Bản vẽ xây dựng

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 15: Bản vẽ xây dựng, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Em hãy đọc bản vẽ mặt bằng ở Hình 15.1 và cho biết các nội dung của bản vẽ. Câu trả lời: Bản vẽ […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 14: Bản vẽ cơ khí

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 14: Bản vẽ cơ khí, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Em hãy cho biết biết vẽ trên Hình 14.1 có những thông tin gì? Câu trả lời: Bản vẽ trên Hình 14.1 cho biết […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 13: Biểu diễn quy ước ren

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 13: Biểu diễn quy ước ren, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Quan sát và cho biết trong Hình 13.1 khi quay tay quay ở phía trên, tấm gỗ ở phía dưới sẽ chuyển động […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 12: Hình chiếu phối cảnh

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 12: Hình chiếu phối cảnh, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Hai hình vẽ trên cùng mô tả một ngôi nhà. Em hãy quan sát và nêu sự khác nhau của hai hình, hình nào […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 11: Hình chiếu trục đo

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 11: Hình chiếu trục đo, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Hai hình trên cùng biểu diễn một vật thể. Hãy cho biết các biểu diễn nào giúp người xem dễ hình dung về hình […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 10: Hình cắt và mặt cắt

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 10: Hình cắt và mặt cắt, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Hình 10.1 a, b cùng biểu diễn một vật thể, hãy cho biết sự khác nhau của hai hình này. Câu trả lời: […]

Read More

Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 9: Hình chiếu vuông góc

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 KNTT Bài 9: Hình chiếu vuông góc, đầy đủ bám theo nội dung SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức mới nhất. Khởi động Hình 9.1 thể hiện một vật thể bằng hình vẽ và đoạn văn kế bên cũng mô tả vật thể đó bằng lời, em […]

Read More