Top tài liệu

Câu hỏi:

Công tác quản lý thu, chi ngân sách tại trường THCS X, thầy/cô hãy chỉ ra những khoản nào trường THCS X thu đúng quy định? những khoản nào thu không đúng quy định?

Trả lời:

1. Các khoản thu Nhà nước có quy định mang tính chất bắt buộc

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường được phép thu:

– Học phí;

– Tiền dạy học thêm trong quy định;

– Thu hộ Bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế.

2. Quy định khoản thu giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GĐĐT, Sở GDĐT đã thành lập Tổ soạn thảo định mức kinh tế – kỹ thuật và xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trình UBND thành phố phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Trong khi chờ đợi UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đối với các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước và giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; căn cứ Điều 3 của Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị.

3. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

3.1. Cơ sở thực hiện: Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

3.2. Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

4. Tiếp nhận các khoản tài trợ cho giáo dục

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Các khoản thu khác

5.1. Bảo hiểm tai nạn (Bảo hiểm thân thể học sinh)

5.2. Thu tiền các hoạt động ngoài biên chế giờ học (theo quy định của cấp có thẩm quyền):

5.3. Các khoản thu của các tổ chức Hội, Đoàn thể trong nhà trường

– Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Thu Đoàn phí (Đoàn TNCSHCM), Đội phí (Đội TNTPHCM), Quỹ sao nhi đồng, Quỹ Hội chữ thập đỏ:

5.4. Các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân thông qua các quỹ xã hội, quỹ từ thiện:

(Tùy theo đơn vị trường, sở, phòng – inbox để được hỗ trợ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.