Top tài liệu

Trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay?

Trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay là câu hỏi tự luận trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, […]

Read More

Bài dự thi Người thầy của tôi 2021

Cuộc thi viết “Người thầy của tôi” nhằm ca ngợi nét đẹp người thầy trong việc dạy học cũng như sinh hoạt đời thường, hết lòng vì đàn em thân yêu. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam, có thể tham gia nhiều tác phẩm. Sau đây là một số mẫu bài dự […]

Read More