Học báo chí ra làm gì

1. Giới thiệu chung về trường Đại học Nội vụ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (website: truongnoivu.edu.vn) là một trong những nơi đào tạo cán bộ, công chức có uy tín trong hệ thống giáo dục và đào tạo của cả nước.

Qua 45 năm hình thành và phát triển, trải qua bao nhiêu lần đổi tên, thay đổi chức năng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vẫn duy trì và tiếp tục phát huy truyền thống giảng dạy, đào tạo trước đây và mở thêm một số môn đào tạo mới.

Tiền thân trường Đại học Nội Vụ chính là Trường Trung học Văn thư – Lưu trữ. Được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, với nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ trung học chuyên nghiệp của ngành Văn thư, Lưu trữ; Bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ đang làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cơ quan nhà nước

Năm 1977 là năm mở ra giai đoạn mới của Trường Trung học Văn thư Lưu trữ – giai đoạn vừa đào tạo cán bộ trung học Văn thư Lưu trữ ở miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) vừa đào tạo cán bộ ở Phân hiệu miền Nam.

Ngày 30/4/1992, trường Phân hiệu phía Nam được nâng cấp thành Trường Trung học Văn thư – Lưu trữ II. Cho đến ngày 11/5/1994, theo Quyết định số 50/TCCB – VP của Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Trường Trung học Văn thư Lưu trữ được chuyển về Hà Nội để giảm bớt những khó khăn cho Nhà trường.

Ngày 25/4/1996, Trường Trung học Văn thư – Lưu trữ chính thức được đổi tên thành Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng I theo Quyết định số 72/TCCB – TC. Và đến 1/10/2003 trường được đổi tên thêm một lần nữa thành Trường Trung học Văn thư – Lưu trữ Trung ương I.

Trước nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội, Quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCB được ban hành ngày 15/6/2005 về việc dựa trên cơ sở Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương I tiến hành thành lập Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I.

Ngày 21/4/2008, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I được đổi tên thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội theo Quyết định số 2275/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ vào ngày 12/6/2008.

Trải qua thời gian thông qua các gấy tờ, thủ tục thì vào ngày 14/11/2011 Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2016/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đại học nội vụ sau ra trường làm gì

2. Học Đại học Nội vụ ra trường làm gì?

Trường Đại học Nội vụ mở rộng quy mô đào tạo rất nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Mở ra nhiều cơ hội lựa chọn cho các bạn trẻ. Theo đó cơ hội việc làm dành cho các bạn sau khi ra trường cũng vô cùng lớn.

Trường luôn đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất với đội ngũ giảng viên giỏi, chuyên nghiệp, hầu hết đều từ bậc thạc sĩ trở lên. Bên cạnh đó trường không ngừng nâng cấp tranh thiết bị dạy và học… để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, học tập của sinh viên. Từ đó nâng cao được chất lượng học tập.

Thêm vào đó, trường Đại học Nội vụ luôn có các chính sách liên kết, phát triển các mối quan hệ với các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập, trao đổi, bồi dưỡng thêm kiến thức, trình độ mở mang tầm nhìn và định hướng tương lai sau khi ra trường. Chính vì vậy mà sau khi ra trường nhiều bạn sẽ có cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng như nước ngoài.

Sau khi ra trường các bạn có thể làm trong những lĩnh vực sau đây:

  • Lĩnh vực văn hóa du lịch
  • Lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý văn hóa
  • Lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị văn phòng
  • Lĩnh vực văn hóa truyền thông
  • Làm việc trong ngành luật
  • Làm việc trong ngành quản lý thông tin thư viện
  • Trở thành các cán bộ quản lý về tài chính công, lĩnh vực chính trị

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.