Đăng ký cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” năm 2021

Đăng ký vnmac cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại Việt Nam

Hình thức, cách thức tham gia thi

Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

Thí sinh tham gia dự thi xem Video clip sau đó trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận một (01) kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi.

Đề thi gồm: 01 Video clip và 05 câu hỏi trắc nghiệm.

Thời gian làm bài: 15 phút.

Để tham gia thi, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

Bước 2: Click vào Banner cuộc thi. Hoặc truy cập theo địa chỉ đường link: http://cuocthi.vnmac.gov.vn/

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và click vào nút làm bài thi.

Đăng ký cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” năm 2021

Bước 4: Xem nội dung Video clip và trả lời các câu hỏi được hiển thị dưới Video clip và dự đoán số người tham gia cuộc thi.

Đăng ký cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” năm 2021 (ảnh 2)

Bước 5:  Click vào nút Nộp bài thi.

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể tải file bài thi của mình về máy tính. 3. Nội dung cuộc thi

+ Xem Video clip có nội dung liên quan đến việc nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam sau đó lựa chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi liên quan được nêu trong Video clip.

+ Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.