Top tài liệu

Câu hỏi: Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch, về an ninh – quốc phòng là đảo nào?

A. Đảo Phú Quốc

B. Đảo Trường Sa Lớn

C. Đảo Lý Sơn

D. Song Tử Tây

Đáp án: A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *