Top tài liệu

Đáp án cuộc thi Tự hào Việt Nam tỉnh Bắc Ninh

1. Lý Thường Kiệt cùng quân và dân Đại Việt đánh tan quân Tống tại chiến tuyến sông Cầu vào năm nào?

A. năm 1077
B. năm 1078
C. năm 1079
D. năm 1076

2. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?

A. 4/1/1946
B. 5/1/1946
C. 6/1/1946
D. 7/1/1946

3. Theo Báo cáo về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản, Hội nghị thành lập Đảng bắt đầu họp ngày nào?

A. 6-1-1930
B. 3-2-1930
C. 7-2-1930
D. 8-2-1930

4. Chùa gắn với huyền tích Phật mẫu Man Nương và tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện), đó là Chùa nào ở Bắc Ninh?

A. Chùa Trăm Gian
B. Chùa Bút Tháp
C. Chùa Dâu
D. Chùa Khai Quốc

5. Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

A. 1925
B. 1926
C. 1927
D. 1928

6. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, thành lập vương triều Lý vào năm nào?

A. Năm 1005
B. Năm 1009
C. Năm 1010
D. Năm 1011

7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối

A. Đổi mới đất nước
B. Tiếp tục sự nghiệp đổi mới đất nước
C. Hoàn thiện đường lối đổi mới đất nước
D. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

8. “Đám cưới Chuột” là tác phẩm tiêu biểu cho sản phẩm truyền thống của làng nghề nào dưới đây?

A. Đông Hồ
B. Bát Tràng
C. Thổ Hà
D. Đồng Kỵ

9. Đàng Trong nằm dưới sự cai quản của chính quyền nào?

A. Chính quyền Chúa Trịnh
B. Chính quyền Chúa Nguyễn
C. Chính quyền nhà Mạc
D. Chính quyền nhà Lê

10. Dân ca quan họ – Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đại diện của nhân loại thuộc tỉnh nào nước ta?

A. Bắc Giang, Bắc Ninh
B. Bắc Giang
C. Bắc Ninh
D. Phú Thọ

11. Trận Chi Lăng – Xương Giang được coi như là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của nghĩa quân Lam Sơn đã diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1426
B. Năm 1427
C. Năm 1429
D. Năm 1430

12. Tháng 3 năm 40, một cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Mê Linh do:

A. Bà Triệu lãnh đạo, chống quân Hán
B. Trưng Trắc, Trưng Nhị lãnh đạo chống lại quân nhà Tùy
C. Mai Thúc Loan lãnh đạo chống lại nhà Đường
D. Hai Bà Trưng lãnh đạo, chống lại nhà Đông Hán.

13. Bộ sử chính thống đầu tiên của dân tộc ta được biên soạn dưới thời nhà Trần có tên gọi là gì?

A. Đại Việt sử kí toàn thư
B. Đại Việt sử lược
C. Đại Việt sử kí
D. Đại Việt sử ký tục biên

14. Bà Nguyên Phi Ỷ Lan là vợ của vị vua nào triều Lý?

A. Lý Thái Tổ
B. Lý Thái Tông
C. Lý Thánh Tông
D. Lý Nhân Tông

15. Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng năm 1959 diễn ra ở tỉnh nào?

A. Quảng Ngãi
B. Bến Tre
C. Bình Định
D. Sài Gòn

16. Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?

A. 8/1920 – Trung Quốc
B. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc)
C. 7/ 1920 – Liên Xô
D. 7/ 1920 – Pháp

17. Lễ hội mùng 6 tháng Giêng kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng tế cờ khởi nghĩa tại xã Mê Linh có tên gọi là lễ hội gì?

A. Lễ hội đền Hạ Lôi
B. Lễ hội Mê Linh
C. Lễ hội Kiệu Bà
D. Lễ hội Hai Bà

18. Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng!” vào tháng, năm nào?

A. Tháng 10/1956
B. Tháng 12/2976
C. Tháng 6/1976
D. Tháng 5/1981

19. Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có sự tham dự của đại biểu các tổ chức:

A. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn
B. An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn
C. Đông Dương cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn
D. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

20. Truyền thống hiếu học và khoa bảng của quê hương BN được người đời truyền tụng và ca ngợi, Bạn hãy điền những cụm từ còn thiếu trong câu sau?

“ Một giỏ…, một bồ…, một đống…. một bè…… một bị…., một thuyền…..”

A. Ông Đồ, ông Nghè, Tiễn sĩ, ông Cống, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn
B. Ông Đồ, ông Nghè, ông Cống, Tiễn sĩ, Bảng Nhãn, Trạng Nguyên
C. Ông Đồ, ông Nghè, ông Cống, Tiễn sĩ, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn
D. Ông Đồ, ông Cống, ông Nghè, Tiễn sĩ, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn

21. Mục đích của Pháp trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai là:

A. Phát triển nền kinh tế Việt Nam theo hướng đa ngành
B. Bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra và nâng cao vị thế nước Pháp
C. Khai hóa văn minh cho Việt Nam
D. Làm cho Việt Nam dân giàu, nước mạnh

22. Ngày 4 tháng 8 năm 1786, một đám cưới lịch sử diễn ra trên đất Thăng Long. Đó là đám cưới của ai?

A. Trịnh Sâm – Đặng Thị Huệ
B. Nguyễn Huệ – công chúa Ngọc Hoa
C. Công chúa Ngọc Hân – Nguyễn Huệ
D. Công chúa Huyền Trân – Chế Mân

23. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào?

A. 9/11/1945
B. 10/10/1946
C. 9/11/1946
D. 9/11/1947

24. Vị vua cuối cùng của vương triều Lý là ai?

A. Lý Huệ Tông
B. Lý Chiêu Hoàng
C. Lý Minh Tông
D. Lý Anh Tông

25. Sau khi kéo quân ra Thăng Long đánh đuổi nhà Mạc, chúa Trịnh đã cho phá hủy hoàn toàn thành Đại La. Đó là vào năm nào?

A. Năm 1592
B. Năm 1529
C. Năm 1527
D. Năm 1587

26. Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc?

A. Hội nghị họp tháng 11-1939
B. Hội nghị họp tháng 11-1940
C. Hội nghị họp tháng 5-1941
D. Hội nghị họp tháng 7-1936

27. Bạn cho biết: Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu làng Quan họ gốc?

A. 41
B. 42
C. 43
D. 44

28. Ai là người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941?

A. Võ Nguyên Giáp
B. Nguyễn Văn Cừ
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trường Chinh

29. Đảng và nhân nhân ta kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ vào thời gian nào?

A. 2010
B. 2011
C. 2012
D. 201

30. Tiền giấy lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta khi nào?

A. Năm 1289
B. Năm 1396
C. Năm 1400
D. Năm 1407

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.