Có thể nói vốn từ vựng của Tiếng Việt vô cùng phong phú và chưa nhiều từ khác nhau. Ví dụ như khi cùng diễn tả một ý nghĩa, có rất nhiều từ vựng có thể đảm nhận. Hãy cùng Toptailieu giải thích ý nghĩa của từ giang sơn và đặt câu với từ “Giang sơn” nhé!

1. Đặt câu với từ “Giang sơn”

Giang sơn rộng lớn , nơi những nhân tài được sinh ra.

Giang sơn gấm vóc

Giang sơn này là của ta

Chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Giang sơn Việt Nam thật hùng vĩ biết bao.

Thời Ngũ Đại đổi thành huyện Giang Sơn

Nếu ở đâu có nhân tài, thì ở đó giang sơn sẽ bền vững.

Giang sơn thu về một mối

Nếu chúng ta không kịp thời trừ bỏ mối họa này, chưa biết chừng giang sơn nhà Hán sẽ rơi vào tay chúng.

Giang sơn Việt Nam tươi đẹp

Một số người băng qua những vùng hoang địa và nguy hiểm, giang sơn của linh cẩu, sư tử và voi.

Ông dành cả cuộc đời để dành từng tấc đất của giang sơn

Chị tôi phái gánh vác giang sơn nhà chồng

2. Nghĩa của từ “Giang sơn” là gì?

Từ “giang sơn” có nghĩa là sông núi, thường dùng để chỉ đất đai thuộc chủ quyền của một nước. Giang sơn cũng có nghĩa là từ chỉ cơ nghiệp (gánh vác giang sơn nhà chồng)

Đặt câu với từ giang sơn

3. Từ đồng nghĩa với từ “giang sơn”

Từ đồng nghĩa với từ “giang sơn” là: Đất nước, giang san, sơn hà, tổ quốc, non sông, nước nhà, quê hương, khai trường….

4. Ca dao, tục ngữ và bài thơ có từ “giang sơn”

– Hỏi chàng chìa khóa ai cầm
Giang sơn ai giữ, việc tảo tần ai lo?
Chìa khóa có mẹ anh cầm
Giang sơn anh giữ, việc tảo tần em lo

– Ai ơi nghĩ lại cho mình
giang sơn nghìn dặm công trình biết bao !
Ai ơi ! Nhớ lấy lời này :
Tầm nuôi ba lứa , ruộng cày ba năm
Nhờ trời hoà cốc phong đăng ,
Cấy lúa lúa tốt , nuôi tằm tằm tươi
Được thua dù có tại trời
Chớ thấy sóng cả mà rời tay co.

– Anh về hái đậu trẩy cà
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên
Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của
Miệng tiếng người cười rỡ sao nên
Lấy chồng phải gánh giang sơn
Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì?

– Đường trường cách trở nước non
Mẹ già đầu bạc thiếp còn xuân xanh
Giang sơn thiếp gánh một mình
Có hay chàng tỏ tâm tình thiếp chăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.