Top tài liệu

Tuyển tập các bài Dậy mà đi Đọc hiểu mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Dậy mà đi Đọc hiểu – Đề số 1

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Dậy mà đi! Dậy mà đi! 

Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi? 

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại 

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? 

Huống đường đi còn lắm bước gian truân 

Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu! 

Thì đứng dậy, xoa tay và tự bảo: 

Chỉ còn đây sức lực hãy còn đây! 

Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai 

Chân có ngã thì đứng lên, lại bước. 

Thua ván này, ta đem bày ván khác, 

Có can chi, miễn được cuộc sau cùng 

Dậy mà đi, hi vọng sẽ thành công 

Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại: 

Một lần ngã là một lần bớt dại 

Để thêm khôn một chút nữa trong người…

                                                                                    (Dậy mà đi – Tố Hữu)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?

Câu 2: Ý nghĩa từ dại, khôn trong câu: “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” ?

Câu 3: Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?

Đáp án

Câu

Nội dung

Điểm
  ĐỌC HIỂU (3.0)
Câu 1 Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 0.5
Câu 2 + Ý nghĩa dại/ khôn: – Dại: vấp ngã, thất bại.

– Khôn: sự trưởng thành, thành công.

1.0
Câu 3 – Trong đoạn trích nêu ra được nhiều thông điệp có ý nghĩa, thí sinh chỉ cần chọn một thông điệp có ý nghĩa với bản thân và có kiến giải hợp lí (Ví dụ: nghị lực, niềm tin, hi vọng…) 1.5

Dậy mà đi Đọc hiểu – Đề số 2

Phần I: Đọc-hiểu (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:

Dậy mà đi! Dậy mà đi!

Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

Huống đường đi còn lắm bước gian truân

Đây chưa phải trận sau cùng chiến đấu!

Thì đứng dậy, xoa tay và tự bảo:

Chỉ còn đây sức lực hãy còn đây!

Lòng không nghèo tin tưởng ở tương lai

Chân có ngã thì đứng lên, lại bước.

Thua ván này, ta đem bầy ván khác,

Có can chi, miễn được cuộc sau cùng

Dậy mà đi, hi vọng sẽ thành công

Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại:

Một lần ngã là một lần bớt dại

Để thêm khôn một chút nữa trong người…

(Dậy mà đi – Tố Hữu)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu 2: Ý nghĩa từ dại, khôn trong câu: Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?

Câu 3: Anh/chị có đồng tình với ý kiến của tác giả đoạn trích: Một lần ngã là một lần bớt dại/ Để thêm khôn một chút nữa trong người? Vì sao?

Câu 4: Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với anh chị?

Đáp án

Phần I Đọc – hiểu

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 0,5

Câu 2. 0,5

– Dại: không có đủ khả năng suy xét để ứng phó với hoàn cảnh và tránh những hành động, thái độ không nên; Khôn: trái với Dại.

– Ý nghĩa dại/ khôn trong câu thơ: Khôn: sự trưởng thành, thành công, Dại: vấp ngã, thất bại.

Câu 3. 1,0

Thí sinh phải hiểu ý nghĩa 2 câu thơ và thấy ý nghĩa của mỗi lần ngã:

– Con đường đến với thành công, trưởng thành không dễ dàng, đơn giản. Nhiều khi phải trải qua những lần vấp ngã, thất bại.

– Mỗi lần thất bại, vấp ngã là một lần ta rút ra thêm được một bài học cho bản thân, có như thế mới “bớt dại” và “thêm khôn”

-> Hai câu thơ là kinh nghiêm sống quý giá cho mỗi người.

Câu 4. Trong đoạn trích nêu ra được nhiều thông điệp có ý nghĩa, thí sinh chỉ cần chọn một thông điệp có ý nghĩa với bản thân và có kiến giải hợp lí. 1,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.