Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

I. Đề cương chi tiết báo cáo thực tập là gì?

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập hay đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp là một văn bản mô tả đầy đủ, chi tiết. Về những gì mà sinh viên muốn trình bày, phân tích và đưa ra đề xuất ở trong bài báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp. Có thể hình dùng đề cương chính là nền móng để tạo nên một bài báo cáo thực tập hoàn chỉnh. Khi đã hoàn thành đề cương thì bạn có thể tự mình xem xét lại ý tưởng cũng như tất cả các khía cạnh của đề tài nghiên cứu. Đề cương gồm có tất cả các kế hoạch dự định và kết quả mong muốn sẽ đạt được sau khi thực tập. Vì thế mà khi trình bày đề cương báo cáo thực tập bạn phải khiến cho người đọc thấy được sự thiết thực và khả thi của những dự định và kết quả.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

II. Lựa chọn đề tài báo cáo thực tập

Khi viết đề cương báo cáo thực tập và đề cương luận văn tốt nghiệp thì việc quan trọng nhất chính là lựa chọn đề tài báo cáo thực tập phù hợp. Khi đã chọn được đề tài phù hợp thì việc triển khai thực hiện làm báo cáo sẽ dễ dàng hơn. Việc lựa chọn một đề tài hay nhưng mới lạ chính là tự làm khó bản thân mình. Để có thể lựa chọn được đề tài khóa luận tốt nghiệp đúng chuẩn thì cần đảm bảo các yếu tố sau đây:

– Đề tài phải đúng với ngành bạn đang theo học.

– Đề tài phải rõ ràng, đi sâu giải quyết và làm rõ một vấn đề duy nhất.

– Đề tài phải phù hợp với loại hình của cơ quan bạn thực tập.

– Đề tài phải dễ xin được số liệu.

– Đề tài có độ phổ biến cao thì sẽ có nhiều nguồn tham khảo hơn.

Một số bạn muốn tìm tòi và thử thách thì cũng thể lựa chọn những đề tài báo cáo thực tập mới lạ và hay để làm. Nếu các bạn làm tốt thì được các giáo viên đánh giá rất cao về khả năng sáng tạo và cho điểm cao.

III. Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập

1. Cấu trúc hoàn chỉnh của báo cáo thực tập

Một đề cương chi tiết báo cáo thực tập sẽ phải có đủ những phần sau đây:

– Trang bìa: bìa cứng, khổ A4 và có thể lựa chọn mẫu tùy sở thích.

– Trang phụ bìa: chọn mẫu tùy ý.

– Lời cảm ơn.

– Nhận xét của cơ quan thực tập.

– Nhận xét và đánh giá của giáo viên hướng dẫn.

– Nhật ký thực tập (tùy theo yêu cầu của mỗi trường mà sẽ có hoặc không).

– Lời mở đầu.

– Mục lục.

– Bảng các từ viết tắt trong báo cáo.

– Danh mục các bảng biểu có trong báo cáo.

– Danh mục các hình vẽ có trong báo cáo.

– Nội dung trình bày của báo cáo thực tập.

– Các chương trong báo cáo.

– Kết luận và đề xuất.

– Danh mục các tài liệu đã tham khảo.

– Phụ lục.

Các phần trên cần phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng và khoa học.

2. Bố cục nội dung hoàn chỉnh của báo cáo thực tập

Một bài báo cáo thực tập đúng chuẩn sẽ được thực hiện theo đúng bố cục nội dung hoàn chỉnh sau đây:

* Lời mở đầu.

* Chương 1: Giới thiệu tổng quát về cơ quan thực tập.

– Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan nơi thực tập.

– Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ quan.

– Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự của cơ quan. Nên vẽ sơ đồ để dễ trình bày hơn.

– Tình hình cũng như kết quả hoạt động kinh tế của cơ quan.

* Chương 2: Thực trạng.

– Thực trạng, vấn đề mà cơ quan đang phải đối mặt hay vấn đề mà sinh viên lựa chọn để nghiên cứu.

– Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của quy trình.

* Chương 3: Giải pháp và kiến nghị.

– Đưa ra những giải pháp và kiến nghị phù hợp với tình hình cơ quan.

– Đưa ra những giải pháp và kiến nghị cho nhà nước.

* Phần kết luận: Đưa ra kết luận chung về đề tài nghiên cứu.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập (ảnh 2)

Đề cương báo cáo thực tập tại công ty

IV. Mẫu đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp

1. Cấu trúc hoàn chỉnh của khóa luận tốt nghiệp

Cũng giống như báo cáo thực tập tốt nghiệp thì cấu trúc hoàn chỉnh của khóa luận tốt nghiệp cũng có đầy đủ các phần sau đây:

– Trang bìa:; giấy cứng, khổ A4, mẫu tùy chọn.

– Trang phụ bìa: mẫu tùy chọn.

– Lời cảm ơn.

– Nhận xét và đánh giá của giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp.

– Nhận xét của cơ quan thực tập (có ký và đóng dấu đỏ để xác nhận).

– Mục lục.

– Bảng các từ được viết tắt trong khóa luận.

Danh mục bảng biểu trong khóa luận.

– Danh mục hình vẽ trong khóa luận.

– Nội dung của bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

Các phần cũng được trình bày cẩn thận, sạch đẹp để ghi điểm.

2. Bố cục nội dung của khóa luận tốt nghiệp

Bố cục nội dung của đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp gồm có hai phần là: phần mở đầu và phần nội dung có  3 chương.

2.1 Phần mở đầu

Ở phần mở đầu trong nội dung của khóa luận tốt nghiệp, sinh viên sẽ cần phải trình bày những phần sau đây:

– Lý do chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp.

– Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận.

– Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận.

– Phương pháp để nghiên cứu đề tài.

– Ý nghĩa của đề tài khóa luận tốt nghiệp.

– Kết cấu của đề tài nghiên cứu.

2.2 Phần nội dung

Chương 1: Giới thiệu công ty thực tập.

1.1 Tổng quát về công ty thực tập.

1.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của công ty.

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty thực tập.

1.1.3 Cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự của công ty. Nên vẽ sơ đồ.

1.1.4 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.

1.1.5 Tình hoạt kinh doanh và hoạt động kinh tế của công ty từ năm …. đến nay.

Chương 2: Thực trạng của công ty từ năm …. đến nay (từ 2 đến 3 năm).

2.1 Thực trạng vấn đề mà công ty đang phải đối mặt.

2.2 Đánh giá chung về vấn đề đó.

2.2.1 Điểm mạnh.

2.2.2 Điểm yếu.

2.2.3 Cơ hội.

2.2.4 Thách thức.

Chương 3: Kết luận và đề xuất.

3.1 Định hướng hoạt động của công ty từ năm … đến nay.

3.2 Đưa ra kết luận và giải pháp phù hợp.

Kết luận: Đưa ra kết luận chung về đề tài nghiên cứu.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập (ảnh 3)

Đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp

V. Hướng dẫn cách viết đề cương chi tiết báo thực tập

1. Lý do chọn đề tài

Ở phần này bạn cần phải xác định được đề tài nghiên cứu phù hợp với ngành học của mình và đưa ra được tính hợp lý của đề tài. Việc xác định đề tài có thể dựa trên những điểm chưa phù hợp trong thực tiễn áp dụng những kiến thức chuyên ngành tại công ty thực tập.

Một lý chọn đề tài có đầy đủ sức thuyết phục giáo viên thì cần phải đảm bảo được những yếu tố:

– Vai trò và tầm quan trọng của đề tài báo cáo thực tập.

– Tính cấp thiết và thực tế của đề tài.

– Những bất cập và điểm chưa phù hợp của công ty thực tập có liên quan đến đề tài.

2. Mục tiêu đề tài

Khi biết được mục tiêu đề tài thì bạn sẽ xác định được trọng tâm của cả bài báo cáo thực tập của mình. Từ đó tránh việc trình bày những nội dung lan man và không liên quan đến việc giải quyết vấn đề. Như vậy bạn có thể thực hiện việc nghiên cứu theo những nội dung rõ ràng, cụ thể.

Khi xây dựng mục tiêu đề tài bạn cần phải trình bày tất cả các khía cạnh của đề tài báo cáo thực tập. Bạn cần phải làm rõ được mục tiêu cần đạt được trong bài báo cáo thực tập là gì? Cần phải thực hiện những nhiệm vụ chính nào?

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Trong phạm vi nghiên cứu bạn cần làm rõ thời gian, không gian và lĩnh vực thực hiện nghiên cứu. Công ty mà bạn đang thực tập chính là không gian nghiên cứu.

Tiếp đó cần làm rõ đối tượng, quy mô của đối tượng và lý do chọn đối tượng nghiên cứu này.

4. Phương pháp nghiên cứu

Những phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong các đề cương chi tiết báo cáo thực tập là:

– Phương pháp điều tra.

– Phương pháp thống kê số liệu.

– Phương pháp thực nghiệm.

– Phương pháp xử lý thông tin.

– Phương pháp đàm thoại.

5. Cấu trúc đề tài

Nội dung của đề cương báo cáo thực tập thường được trình bày theo cấu trúc:

– Chương 1: Khái quát vấn đề.

– Chương 2: Phân tích thực trạng.

– Chương 3: Đưa ra kiến nghị và giải pháp.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập (ảnh 4)

Những lý do, mục đích của đề tài báo cáo thực tập

VI. Những lưu ý khi viết đề cương báo cáo thực tập

Để có thể viết được những mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập và đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp đúng chuẩn thì các bạn nên lưu ý những điều sau:

– Trước khi bắt tay viết đề cương chi tiết thì hãy trả lời 3 câu hỏi cho đề tài báo cáo của chính mình: Đề tài có tính sáng tạo và mới lạ hay không? Nên sử dụng phương pháp nghiên cứu nào để chính xác? Nội dung nghiên cứu đã khoa học hay chưa?

– Đảm bảo phần mục tiêu nghiên cứu phải giải quyết được những điểm chưa phù hợp của đề tài và mang tính thuyết phục cao.

– Nên tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau để giúp cho báo cáo thực tập có cái nhìn đa chiều và đầy đủ nhất.

– Nên tìm hiểu những nguồn tham khảo uy tín đã được kiểm chứng như sách báo và báo cáo của những người đã thực hiện trước đó.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập (ảnh 5)

Lưu ý khi trình bày đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.