Top tài liệu

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 7 học kỳ 2

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 7 học kỳ 2 Câu 1: (3,0 điểm) So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ? Câu 2: (4,0 điểm) Trình bày một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu ? Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng […]

Read More

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 7

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 7 1. Châu Mĩ tiếp giáp với những đại dương nào? Tại sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cầu Tây? Châu Mĩ tiếp giáp với 3 đại dương lớn: Đại Tây Dương, Thái Binh Dương và Bắc Băng Dương. Nói […]

Read More
Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2 I. Trắc nghiệm khách quan: (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng: 1. Khoáng sản phân làm mấy loại: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4. 2. 90% không khí trên Trái Đất tập […]

Read More