Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2

I. Trắc nghiệm khách quan: (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời em cho là đúng:

1. Khoáng sản phân làm mấy loại:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

2. 90% không khí trên Trái Đất tập trung ở tầng nào?

A.Tầng đối lưu

B. Tầng bình lưu

C. Tầng trung lưu

D.Tầng cao

3. Trên Trái Đất, các đai khí áp thấp nằm ở vĩ độ?

A. 00 và 300

B. 00 và 600

C. 300 và 600

D. 600 và 900

4. Loại gió thổi quanh năm theo một chiều, từ khoảng 300Bắc và Nam về xích đạo:

A. Gió Tây ôn đới

B. Gió Đông cực

C. Gió Tín phong

D. Gió đất

Câu 2: (1,0 điểm) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (……)

Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo: vị trí gần hay xa biển, …(A)……, và …(B)……

Câu 3: (2,0 điểm) Nối các ô chữ bên trái với các ô chữ bên phải để nêu đúng vị trí hình thành và tính chất của từng khối khí.

1. Khối khí nóng a. Hình thành trên các biển và đại d­ương có độ ẩm lớn.
2. Khối khí lạnh b. Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.
3. Khối khí đại dương c. Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất t­ương đối khô.
4. Khối khí lục địa d. Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ thấp.

II. Tự luận: (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): So sánh điểm giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?

Câu 2 (3,0 điểm): Điền vị trí các vành đai khí hậu trên trái đất vào hình vẽ sau và cho biết đặc điểm của vành đai khí hậu nhiệt đới?

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6

I. Trắc nghiệm khách quan: 5,0 điểm

Mỗi ý đúng đ­ược 0,5 điểm

Câu 1:

1 – C;

2 –A;

3 – B;

4 – C

Câu 2: 

A. độ cao

B. vĩ độ

Câu 3:

1 – b;

2 – d;

3 – a;

4 – c

II. Tự luận: 5,0 điểm

Câu 1: (2,0 điểm)

– Giống: là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng tại một địa phương. (0,5 điểm)

– Khác:

+ Thời tiết luôn thay đổi và diễn ra trong một thời gian ngắn (0,5 điểm)

+ Khí hậu là sự lặp lại thời tiết trong thời gian dài và đã thành quyluật (1,0 điểm).

Câu 2: (3,0 điểm)

a. 1,0 điểm

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 6 học kỳ 2 (ảnh 2)

– Đới khí hậu nhiệt đới vị trí từ CTB đến CTN

– 2 Đới khí hậu ôn đới vị trí từ CTB – VCB; CTN – VCN

– 2 Đới khí hậu hàn đới vị trí từ VCB – CB; VCN – CN.

b. Đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới:

– Có góc chiếu ánh sáng lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít, nhận được lư­ợng nhiệt nhiều quanh năm nóng (1,0 điểm)

– Gió thổi thư­ờng xuyên là gió tín phong (0,5 điểm)

– Lượng mưa từ 1000 – 2000 mm/năm (0,5 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *