Top tài liệu

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 7 học kỳ 2

Câu 1: (3,0 điểm) So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ?

Câu 2: (4,0 điểm) Trình bày một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu ?

Câu 3: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây:

(Năm 2000)

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 7 học kỳ 2

– Hãy nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia ở châu Đại Dương?

ĐÁP ÁN

Đề thi giữa kỳ môn Địa lý 7 học kỳ 2 (ảnh 2)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *