Đề thi nghề Tin học THCS Thực hành lớp 8

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ THI LÝ THUYẾT (CHÍNH THỨC)

Môn thi: TIN HỌC, Bậc: THCS

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3 điểm)Hãy liệt kê các cách tạo một văn bản mới và các bước mở văn bản đã lưu trong Microsoft Word.

Câu 2 (4 điểm)Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, hãy nêu các thao tác để định dạng một phần văn bản với cỡ chữ 13pt.

Câu 3 (3 điểm)Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, hãy trình bày cách để tạo một bảng có 4 dòng, 5 cột.

Câu 1:

*Các cách để tạo một văn bản mới:

C1 : File > new > Blank new document

C2: Công cụ New

C3: Tổ hợp phím Ctrl – N

* Các bước mở văn bản đã lưu trong Microsoft Word:

C1: File > Open

C2: Công cụ Open

C3: Tổ hợp phím Ctrl – O

C4:  Chọn biểu tượng My Computer > Mở đĩa > Mở thư mục > Chọn file > Open

Điểm

 

0.5đ

0.5đ

0.5đ

 

 

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 2:

– Chọn (Bôi đen vùng văn bản cân thay đổi cỡ chữ)

– Chọn Format >  Font Size > Chọn cỡ chữ thích hợp (13pt)

 

Câu 3:

  Tạo được bảng 5 cột 4 dòng :

– Đặt trỏ tại nơi cần tạo bảng

– Vào Table / Insert Table…

– Trong Number of columns chọn 5

–  Trong Number of rows chọn 4

– Chọn OK

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.