Soạn Địa 10 CTST Bài 36: Địa lí ngành thương mại

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 36: Địa lí nghành thương mại ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo. Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy nêu vai trò của ngành thương mại. Trả lời:  – […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài và những […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 23: Nguồn lực phát triển kinh tế

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 23: Nguồn lực phát triển kinh tế ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày khái niệm nguồn lực phát triển kinh […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 20: Cơ cấu dân số

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 20: Cơ cấu dân số ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào bảng 20.1 trong SGK và thông tin trong bài, em hãy trình bày quan niệm cơ cấu dân số theo giới và nhận xét […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 14: Đất

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 14: Đất ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào hình 14.1 trong SGK và thông tin trong bài, em hãy trình bày khái niệm về đất và phân biệt đất và lớp vỏ phong hóa. Trả […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 13: Nước biển và đại dương

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 13: Nước biển và đại dương ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào bảng 13 trong SGK và thông tin trong bài, em hãy trình bày đặc điểm nhiệt độ và độ muối trung bình của […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 10: Mưa

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 10: Mưa ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo. Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài, em hãy kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và nêu ví dụ. Trả lời: – Các nhân tố ảnh […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 9: Khí áp và gió

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 9: Khí áp và gió ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào hình 9. 1 trong SGK và thông tin trong bài, em hãy xác định các đai khí áp cao và đai khí áp thấp […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 7: Ngoại lực

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 7: Ngoại lực ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài kết hợp quan sát các hình 7.1, 7.2, 7.3 trong SGK và những hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày […]

Read More

Soạn Địa 10 CTST Bài 6: Thạch quyển, nội lực

Hướng dẫn Soạn Địa 10 CTST Bài 6: Thạch quyển, nội lực ngắn gọn, đầy đủ bám sát nội dung SGK Địa 10 Chân trời sáng tạo. Câu 1. Dựa vào hình 6.1 trong SGK và thông tin trong bài học, em hãy cho biết thạch quyển là gì và phân biệt được thạch quyển […]

Read More