Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là gì?

Đất là 1 lớp mỏng khoáng vật trên bề mặt trái đất đã bị phong hóa kết hợp với thành phần hữu cơ. Thực vật phát triển trên đất, vì vậy đất là một trong những yếu tố căn bản đối với nông nghiệp. Với con người và hầu hết các sinh vật trên cạn, […]

Read More
[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 3: Lược đồ trí nhớ (ảnh 2)

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 3: Lược đồ trí nhớ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 3: Lược đồ trí nhớ trang 113 sgk Lịch sử và Địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi […]

Read More
[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới trang 179 sgk Lịch sử và Địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của […]

Read More

[Cánh Diều] Giải Địa lí 6 Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 26: Thực hành – Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất trang 192 sgk Lịch sử và Địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của […]

Read More