Vị trí phân bố của đới nóng trên Trái Đất là?

Vị trí phân bố của đới nóng trên Trái Đất là?

Trắc nghiệm: Vị trí phân bố của đới nóng trên Trái Đất là? A. nằm giữa chí tuyến Bắc và Nam. B. từ chí tuyến Bắc về vĩ tuyến 400 Bắc. C. từ vĩ tuyến 400N – B đến 2 vòng cực Nam – Bắc. D. từ xích đạo đến vĩ tuyến 200 Bắc – Nam. Giải thích: Đới nóng có […]

Read More

Nguyên nhân Bùng nổ Dân số

1. Khái niệm dân số và bùng nổ dân số – Dân số là tập hợp những người sinh sống trong cùng một quốc gia, khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. – Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian […]

Read More