Nêu các đặc điểm của địa hình châu Á.

Câu hỏi: Nêu các đặc điểm của địa hình châu Á. Kể tên một số dãy núi và sơn nguyên 2 hướng chính, một số đồng bằng lớn của châu Á Trả lời: – Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và có nhiều đồng bằng rộng. – Các dãy […]

Read More